Bleed redesigner Kunstuniversität Linz

Bleed har laget ny visuell identitet for det anerkjente kunstuniversitetet i Linz i Østerrike.

Kunstuni Linz Main image

«Et sted for å våge, et hus med personlighet» – Kunstuniversitetet i Linz ser på seg selv som et åpent rom dedikert til kritisk tenkning og forming av sosiale prosesser. Den nye visuelle identiteten reflekterer denne ideen ved å bruke et flytende rammeverk som aldri står stille. En tydelig men fleksibel ramme sikrer plass til det ulike typer innhold, enten det skapes av studenter, lærere, administrasjon eller forskere.

– Som et ungt universitet som driver sosial endring gjennom kunst- og kulturstudier, samt teknologier og ideer for mer bærekraft, trenger vi en visuell identitet som reflekterer denne holdningen. Dette har vi fått med Bleeds konsept. Jeg er overbevist om at vi nå vil være i stand til å kommunisere universitetets personlighet for verden på tydelig måte, sier Brigitte Hütter, rektor ved Kunstuniversität Linz.

Kunstuni Linz Broschuere
Kunstuni Linz Elemente
Kunstuni Linz Kalender
Kunstuni Linz Shirt
Kunstuni Linz Totebag

Interaktivitet, digitalisering og bevegelse definerer kjerneprinsippene i det visuelle språket. Den speilvendte logoen gjør det mulig å integrere to språk samtidig – med henvisning til institusjonens internasjonale tankesett.

Den tilpassede fonten «Linz Sans» forener all skriftlig kommunikasjon. Fra nå av gir den nye visuelle identiteten maksimal frihet for individualitet og uttrykk for kunsten.

Kunstuni Linz Spatial
Kunstuni Linz Ausstellung
Kunstuni Linz Socialmedia

– Med den nye visuelle identiteten tydeliggjør Kunstuniversität Linz seg selv som et åpent, progressivt hus for utforskning. Universitetets mangfold gjenspeiles i en kombinert dialog mellom analoge og digitale applikasjoner, sier partner og kreativ leder i Bleed, Svein Haakon Lia.

Involverte byråer

90284 22fa4 original
Bleed
E

Emil Höher

Prosjektleder

M

Marc Damm

Senior designer

J

Jana Papiernikova

Senior designer

S

Sara El Abed

Motion designer

J

Jonathan Schröder

Tekst