Ny identitet for Kulturrådet og Kulturráđđi og Kulturráde og Kultuvreraerie og Kulttuuriraati og 
 O kulturrodo og Arts Council Norway

Da Kulturrådet-merkevaren delte seg i to – direktoratet ble Kulturdirektoratet mens selve rådet beholdt Kulturrådet – måtte den visuelle identiteten gjøre det samme.

Kunst, kultur og kunnskap — ting verden aldri kan få nok av, ting det er nødvendig at vi deler, og ting vi som art har et ansvar om å bevare. Det er et stort ansvar, og et enda større arbeid — så stort og omfattende, faktisk, at Kulturrådet så seg nødt, etter 57 år, til å dele merkevaren i to for å klargjøre de ulike rollene og oppgavene rådskollegiet og direktoratet har.

KR 02 1 signx
KR 02 2 award
KR 02 3 badge

I separasjonen var det Kulturdirektoratet som beholdt den gamle visuelle identiteten. Kulturrådet trengte derfor en ny visuell identitet som kunne hjelpe til med å skille de to, samtidig som det hintet til tilhørigheten mellom dem.

– Kulturrådet gir støtte til så mye forskjellig. Bluesfestivaler og samtidsmusikk, eksperimentell scenekunst og tradisjonell folkekunst, nasjonale begivenheter og lokale ildsjeler. Vi er til for hele landet og alle former for kultur. Derfor måtte logoen kunne brukes på mange ulike måter, sier Rådsleder i Kulturrådet, Sigmund Løvåsen.

Seniordesigner og partner i Bleed, Halvor Nordrum forteller at den nye identiteten har som formål å understreke Kulturrådets funksjon som samlingspunkt og støtte av kunst og kultur, og deres evne til å strekke seg bredt ut.

– Når Kulturrådet ble eneste eier av eget navn, sto de friere til å knytte seg tettere til - og strekke seg ytterligere utover - den norske kultursfæren. Denne utstrekkingen ble utgangspunktet til den nye identiteten, og er kanskje best eksemplifisert i det nye symbolet — som for første gang er akkompagnert av alle de offisielle språkene i Norge.

KR 05 1 poster
KR 05 2 tote
KR 05 3 book
KR 05 3 posters

Med den nye identiteten kan Kulturrådet enkelt henvende seg til målgruppene sine og skape innhold som, med enkle grafiske virkemidler, gir Kulturrådet en distinkt signatur, samtidig som det kommuniserer rådskollegiets tilhørighet til Kulturdirektoratet.