Bruk Lommepose!

Norsk Handel og Handelens Miljøfond setter i gang en kampanje for å vise folk hvor lett det er å gjøre plastbæreposer små nok til å ha med på neste handletur.

95873 ab385 feature

Målet med kampanjen er å få alle nordmenn til å bli flinkere til å bruke plastbæreposer om igjen og redusere antallet plastbæreposer med solide 100 millioner, Deler av kampanjen er rettet mot de unge, og bruker grep og formater de kjenner igjen. Blant annet er det laget flere filmer som parodierer kjente YouTube- og influenserfenomener som «unboxing», «asmr» og «kids react».

Handelens Miljøfond ble stiftet i november 2017. Handelens Miljøfonds formål er å redusere forsøpling, unødig bruk av plast og bæreposer, rydde plastsøppel og øke gjenbruk og resirkulering. Fondet deler i 2020 ut rundt 180 millioner kroner, og vil fortsette med store beløp årlig til prosjekter som bidrar til fondets formål.

95872 49fb3 original
Fra venstre: Mari Nordstrøm (HMF), Eldar Skylstad (GMN), Mateus Porto Hopland (GMN), Terje Eckhoff (HMF), Anniken Hallan (GMN) og Martin Abbedissen Fauskanger (GMN). Foto: Willy Nikkers

Medlemmene betaler 50 øre per plastbærepose i kontingent, og dagens medlemmer representerer rundt 85 prosent av det samlede antallet plastbæreposer som selges i Norge. Medlemsbedriftene representerer mer enn 7000 butikker. Blant medlemmene finner man alle de store norske dagligvarekonsernene, faghandelskjeder og enkeltbutikker.

Her ser du kampanjesiden.

Lommeposen – casefilm.