DNB Identitet

Identiteten er utviklet for å posisjonere DNB som en trygg og moderne bank med røtter i et enkelt og skandinavisk uttrykk

34351 a25f3 original
34352 d1e3f original
34353 174e9 original
34354 28130 original
34355 d2c1e original

DNB er Nordens største finanskonsern og har i 2011 samlet noen av Norges største merkevarer b.l.a Vital og Posten inn under en samlet merkevare. Identiteten er utviklet for å posisjonere DNB som en trygg og moderne bank med røtter i et enkelt og skandinavisk uttrykk. Identiteten skal passe inn på et betydelig antall flater og løsningen må ta hensyn til både internasjonale og lokale premisser for implementering, alt gjennomført på under 1 år.

Konsolideringsstrategi. Etter mange års fragmentert virksomhet, fusjonen mellom DnB og Gjensidige NOR i 2003, Vital og Postbanken var oppdraget å utvikle en monolittisk merkevarestrategi og et navnetrekk uten symbol. DNB skulle knytte sammen alle merkevarene sine og 18 ulike forretningsområder - i én identitet. Hovedkonseptet for den visuelle identiteten er N-linjen. En linje som går mellom banken og kundene, som er en abstraksjon av stadig nye og mer kundetilpassede produkter fra DNB. Linjen knytter også sammen de flatene den opererer på, enten det er bilder eller andre flater. At Norge er et langstrakt land, fra Nord til Sør er også et poeng i Norge N'en s- som visuelt strekker seg fra Kirkenes til Lindesnes.

Identiteten består av 2 nivåer. Nivå 1 er etableringen av en ny logo som bygger gjenkjennlighet og stabilitet øverst i hirarkiet. I nivå 2 er det definert en signatur som viderefører DNB sin nye logo på flater hvor banken kan utfordre og gi signaturen en delaktighet i de flater den er fremvist på. Videre tar identiteten opp de fire årstider gjennom en fargepalett for å understreke posisjonen som Hele Norges Bank.

6364-97bf8-original.pdf

1048-4433c-original.pdf PDF, 119.288 MB
Last ned

Involverte byråer

Snøhetta Design