Han er jo egentlig snill

Hvorfor er det så vanskelig for voldsutsatte å søke hjelp? Krisesentersekretariatet med nytt konsept i forbindelse med lansering av ny hjelpelinje.

– Vi er overveldet over responsen. Fra første døgn har telefonen vært nedringt og vi opplever at kommunikasjonen har truffet målgruppen svært godt. Mange som ringer har aldri snakket om dette med noen før nå. Redink har vist en svært god forståelse for kommunikasjonsutfordringen, og har vært en svært god samarbeidspartner, forteller prosjektleder Sara Bondø i Krisesentersekretariatet.

1. oktober åpnet statsminister Erna Solberg Norges første hjelpelinje for volds- og overgrepsutsatte. Redink har på oppdrag for Krisesentersekretariatet vært ansvarlig for strategi, utvikle identitet, kommunikasjonskonsept og distribusjon i form av PR, tradisjonelle, digitale og sosiale medier.

Ny innsikt om målgruppa

– Etter et omfattende innsiktsarbeid avdekket vi underliggende årsaker til at voldsutsatte ikke oppsøker hjelp. De opplever skam, frykt for stigmatisering og mangler ofte begreper for hva de utsettes for. I tillegg er det mange som ikke identifisere seg med den klassiske «blåveis og sirene»-kommunikasjonen som allerede eksisterer på feltet, forteller rådgiver Kim Gerhardsen i Redink.

– Det var helt opplagt at vi måtte snakke til målgruppen på en annen måte.

Med denne innsikten ble budskapet «Det er aldri din feil. Det er aldri for sent. Det er alltid hjelp å få» utarbeidet, og tatt ut i kampanjefilmen «Han er jo egentlig snill». I tillegg ble budskapet videreutviklet til Instagram og Facebook.

Et viktig mål for prosjektet var å mobilisere til deling blant folk flest, i kombinasjon med et omfattende pr-løp. Det har gitt fantastiske resultater så langt.

Suksess fra første dag

Allerede første dag fikk filmen 35.000 visninger og nådde 60.000 organisk på Facebook. Det er før den betalte annonseringen. Filmen har nådd bredt og ble første døgn delt av alt fra statsminister Erna Solberg til kjente mammabloggere.

Hele leveransen er laget inhouse i Redink.

– Det har vært en svært et spennende prosjekt med et svært viktig budskap. Vi har jobbet tett med flinke og engasjerte folk i Krisesentersekretariatet, og det har vært stort engasjement og dugnadsånd i alle avdelinger i Redink, forteller rådgiver Kim Gerhardsen.

VO-linjen er finansiert av Justis- og beredskapsdepartementet og er en del av regjeringens nye handlingsplan mot voldtekt.