«Den skal ikke kastes, den skal gjenvinnes!»

En ny reklamefilm for RENAS tar begrepet «urban mining» helt bokstavelig.

Begrepet urban mining, eller urban gruvedrift, er prosessen der råmaterialer fra kasserte produkter, bygninger eller avfall gjenvinnes.

I en ny reklamefilm fra Redink for RENAS, tas dette begrepet helt bokstavelig.

Gjenvinning av metaller fra elektronisk avfall krever langt mindre energi enn tradisjonell gruvedrift og representerer på verdensbasis en verdi på 120 milliarder kroner årlig. Potensialet er imidlertid enda større.

Filmen er produsert primært for TV, men på digitale flater leder den videre til en hardkodet landingsside, også utviklet av Redink, der RENAS øker bevisstheten rundt hvilke verdier som finnes i elektroniske produkter.