Hjernen på spill

Lotteritilsynet om hva som skjer i hjernen når du ønsker å spille litt til. Trigger står bak strategi, ide og konsept, mens Fluks har laget animasjonsfilmen.

Det er en kjent sak at spillavhengighet har blitt et samfunnsproblem, men det er ikke like godt kjent hvilke mekanismer i hjernen som gjør at vi fortsetter å spille når vi egentlig burde sluttet.

– Forskere kjenner godt til mye av det som skjer i hodene våre i denne sammenheng, men den samme innsikten sitter også de internasjonale spillselskapene på. Lotteritilsynet ønsket å lage en kampanje for å fortelle nordmenn hvordan og hvorfor hjernene våre blir hekta på spill, og hvordan spillselskapene utnytter det som skjer, sier direktør Gunn Merete Paulsen i Lotteritilsynet.

De har jobbet sammen med Trigger om denne kampanjen, som har en populærvitenskapelig animasjonsfilm for sosiale medier som hovedingrediens. Med på laget fikk de Fluks, som er et Motion Design Studio i Oslo.

Handlingsplan mot spilleproblemer

– Vi vet at spillselskapene får folk til å spille og gamble mer ved å trigge helt spesifikke deler av hjernene våre. Litt forenklet kan vi si at spillselskapene ofte vet mer om hjernen din enn det du gjør selv. Det forklarer også mye om hvorfor det er viktig å regulere spillselskapene, og med denne filmen får vi ut det budskapet på en god måte, sier Paulsen som innledet et samarbeid med Trigger for snart et år siden.

Kampanjen er et tiltak i Regjeringens handlingsplan mot spilleproblemer. Lotteritilsynet forvalter reguleringen av spillmarkedet, og skal passe på at de norske spillselskapene har tiltak som eksempelvis tapsgrense og tidsgrense. Det vil si hvor mye du kan tape, hvor lenge du kan spille av gangen og at du må ta en pause etter en time på de såkalte hurtige spillene. Oppgaven er også å opplyse om at utenlandske spillselskap ikke har tillatelse til å operere i Norge, og dermed ikke er underlagt norske reguleringer og ansvarlighetstiltak. Denne kampanjen er en del av det ansvaret.

Lene Lyck Fasting er konsulent på Lotteritilsynet i Trigger, og hun er stolt over å få lov til å være en del av teamet og det viktige arbeidet som gjøres fra tilsynet i Førde.

– I innsiktsarbeidet til denne filmen har vi selv fått se hvor enkelt det er å utnytte de som er disponert for spillavhengighet, og det gjør inntrykk. Å vise frem at det ikke bare er å be folk om «å skjerpe seg» når man spiller for mye, men om at noen av oss er genetisk disponert for spillavhengighet er et viktig arbeid.

Andre involverte