Kaldt på kammerset

Tibe T Reklamebyrå og Screenplay har utviklet en ny kampanje for Enova Anbefaler.

18319 f7ef3 original
18320 8a67e original
18321 4f556 original

Enova Anbefalers nye reklamekampanje spiller på at frosten i et iskaldt hus fort kan krype inn i ekteskapet dersom man ikke iverksetter tiltak. Kampanjen konkluderer med budskapet «Når du først skal gjøre noe, gjør det skikkelig!», som er en oppfordring til målgruppen om å bruke fagfolk og anbefalte produkter når de skal etterisolere eller skifte vinduer.

Kampanjen retter seg mot boligeiere som vurderer å pusse opp, rehabilitere eller bygge ut, og ellers alle som eier egen bolig bygget mellom 1960 og 1990. Målet med kampanjen er å gjøre Enova Anbefaler-ordningen mer kjent og få boligeiere til å etterspørre etterisolering og 3-lags lavenergivinduer.

Involverte:Tibe T, Screenplay og Geir Mogen

Involverte byråer

87907 8ebb7 original

Tibe T Reklamebyrå