Klar for alt – nytt konsept for Bedriftsidretten

Norges Bedriftsidrettsforbund er med sine 300 000 deltakere og medlemmer, samt 1 500 idrettslag, blant landets største særforbund. Ahlin Novateur har tatt organisasjonen inn i fremtiden med et totalkonsept, som skal fungere som motivator, både internt og i møte med brukerne.

Bedriftsidretten boards

– Dette har vært en ny prosess for oss i Ahlin Novateur, spesielt med tanke på størrelsen til organisasjonen. I dette prosjektet har vi tatt et dypdykk i organisasjonsutvikling og strategisk design, forteller byråleder Christer Futsæther.

Et langløp

Prosjektet har vart i en periode på over ett år, og har vært delt inn i flere ulike faser. Også for Bedriftsidretten ble dette en ny og unik opplevelse.

– Vi er en ideell organisasjon, og det å allokere såpass mye midler til et slikt samarbeid er ikke noe vi vanligvis gjør, sier Lene Kjuus, fagsjef for merkevare og kommunikasjon i Norges Bedriftsidrettsforbund.

Bedriftsidretten kickoff oslo
Bilder fra Bedriftsidretten kick-off.
Image1
Image2
Image3
Image4
Image5
Image6
Image7

– Det litt spesielle med oss er at vi i forbundskontoret ikke ene og alene kan ta en beslutning, vi er nødt til å forankre det i organisasjonen. Det å måtte jobbe over så lang tid, og forankre i så mange ledd, det ville man kanskje ikke gjort i en kommersiell organisasjon. Idretten er mer demokratisk og desentralisert, og alle våre kretser er selvstendige juridiske enheter som kan bestemme selv, fortsetter Lene.

– Når det er sagt; de ulike kretsene opplevde prosessen som positiv, profesjonell og grundig. Ahlin Novateur har satt seg grundig inn i bransjen vår, kretsene våre og miljøet vi opererer i. Dette har ført til en god dialog og et godt samarbeid, slår Lene fast.

Et konsept for fremtiden

I arbeidet har Ahlin Novateur utfordret Bedriftsidretten gjennom konsept, farger og bildebruk. Ikke overraskende, trengs det tid til å kunne fordøye slike retningsforandringer i en nokså tradisjonell organisasjon.

Men når man treffer med et sterkt og samlende budskap blir det enklere, ifølge Lene:

– Vi synes det var positivt at vi ble utfordret, og til slutt ble vi overbeviste. Ingenting ble nedskalert – og byrået tok det helt ut, noe vi hadde behov for. Vi fikk den tiden vi trengte for å venne oss til den nye retningen. Historiefortellingen som ble laget var interessant og ektefølt. Kombinert med en ny bildestil og tilhørende fargepalett, gjorde det at byrået «vant oss over», forteller Lene.

Bedriftsidretten farger
Bedriftsidretten grafiske elementer
Bedriftsidretten logo
Bedriftsidretten logosymbol 1
Bedriftsidretten logosymbol
Typografi

Norske byggeklosser

Med så mange kretser kan det bli et problem å lage et tydelig og unisont visuelt uttrykk på de forskjellige flatene. Dessuten skal Bedriftsidrettens identitet være en rød tråd i svært mange arrangementer og ulike aktiviteter, over hele landet. Konseptet måtte ivareta sterke merkevarer som «Sykle til jobben»-aksjonen og «Ti på topp».

Som en del av leveransen ble det utformet ulike byggeklosser til bruk på både digitale og analoge kontaktpunkter. Terskelen for å skape markedsmateriell måtte senkes, slik at mange forskjellige brukergrupper kunne ta det i bruk.

Bedriftsidretten digital reklame
Bedriftsidretten boards fotball
Bedriftsidretten boards lop
Bedriftsidretten boards2
Bedriftsidretten boards3

– Selv for de uten bakgrunn innen kommunikasjon har det vært enkelt å sette seg inn i det nye konseptet og utforme materiell. De visuelle byggeklossene og elementene har vært helt geniale for oss som organisasjon. Samtidig ser vi at konseptet er rikere enn først antatt. Vi føler at vi enkelt klarer å finne riktig vinkling og tone of voice. Vi har fått en plattform som fungerer for alt, uansett aktivitet, avslutter Lene.

Bedriftsidretten klar for alt
Bedriftsidretten instagram
Bedriftsidretten nettavisen

Det kan legges til at konseptet allerede er rullet ut i organisasjonen, og vil prege alt materiell i alle kanaler. På sikt har konseptet som ambisjon å synliggjøre Bedriftsidrettens viktige rolle som leverandør av folkehelse ved å bli tydeligere, mer synlig og relevant for norske arbeidsplasser.

Med ordlyden «Klar for alt!» er budskapet i alle fall klart – både eksternt og internt.

Bedriftsidretten profilartikler

Involverte byråer

A n logo profile image

Ahlin Novateur