Knalltall for Foreldrestiltest fra Foreldrehverdag

Over 65.800 norske foreldre har på knapt to uker lært hvilken foreldretype de er gjennom en ny foreldrestiltest laget av Foreldrehverdag / Bufdir og Trigger.

Knalltall for Foreldrestiltest fra Foreldrehverdag

Tanken bak Foreldrestiltesten er å bidra til refleksjon og bevissthet rundt foreldrerollen og ble utviklet som et verktøy der foreldre på en uhøytidelig måte kan se på sine styrker. Utgangspunktet var å finne nye måter å trekke folk inn på Foreldrehverdag.no med hypotesen om at tester ofte engasjerer.

Relevant innhold til riktig tid


Gjennom ti spørsmål og fem minutter kommer man frem til hvem man er av fem ulike foreldrestiler. Foreldrestiltesten ble lansert 28.april og i løpet av knappe to uker har mer enn 62.000 nordmenn gjennomført testen, og tallene øker jevnt for hver dag.

– Foreldrestiltesten er ikke en test som skal peke på hva du gjør feil som forelder, men vi ønsker å trekke frem styrkene du har og øke refleksjonen rundt hvordan du ønsker å være. Det er fantastisk å se at så mange har tatt testen og brukt tid på å lese artiklene knyttet til sin egen foreldrestil. Det viser at foreldre er opptatt av å reflektere rundt sin egen foreldrerolle, og innholdet oppleves kanskje som ekstra relevant i disse tider der mange har mer tid sammen med barna sine, sier Nina Bugge, seniorrådgiver og redaktør for Foreldrehverdag.

– Det er veldig gøy å se at vi har truffet blink med Foreldrestiltesten, og enda gøyere at omtrent samtlige som tar testen fullfører den, faktisk 94 prosent. Det sier noe om at så lenge innholdet oppleves som relevant, så bruker folk tid på det, sier kundeansvarlig Lene Lyck Fasting i Trigger.

Foreldrestiltesten er utviklet av psykolog Annette Johannesen i samarbeid med Foreldrehverdag og Trigger. Den er basert på en omfattende rapport om foreldrestiler utarbeidet av Folkehelseinstituttet, på oppdrag av Bufdir. Testen tar utgangspunkt i den autoritative foreldrestilen, som de aller fleste foreldre har, med noen variasjoner, og det er disse variasjonene man ser nærmere på i testen. Illustrasjonene er laget av «Han Som Tegner», Trond Kulterud.