Lyderia er lansert for Rikskonsertene

Med musikkspillet Lyderia gir Rikskonsertene et unikt bidrag til norske elevers kulturelle dannelse.

70324 f42ac original
70327 b4722 original
70321 7d653 original

Til tross for at Rikskonsertene leverer rundt ti tusen konserter i året får det enkelte barnet bare oppleve to av dem. Ambisjonen har derfor vært å utvide organisasjonens nedslagsfelt – og være tilstede for barna de resterende 363 dagene i året. Lyderia er en MMOMMG (Massively Multiplayer Online Music Making Game) for 10-12 åringer. Her kan barn og unge lage HipHop med Don Martin, remixe kjente låter og lage musikk helt fra bunnen av. Et spill der de selv kan skape, dele og være sammen om musikkopplevelser.

Høye ambisjoner

I utformingen av prosjektet har Creuna hatt som ambisjon å lage noe som er så interessant og relevant at barna også ønsker å bruke fritiden sin på Lyderia.

Gjennom utnyttelse av mulighetene i digitale medier ville vi øke elevenes læring, forståelse og glede av musikk. Lyderia er således et eksempel på hva som er mulig gjennom tett samarbeid med kunder som er godt forberedt på å tre inn i fremtidens mulighetsrom.

Bare begynnelsen

Lyderia i dag er bare begynnelsen, sammen med brukerne håper vi at det vil vokse seg modent og bli et sted der mange barn får et møte med musikk som gir glede gjennom innsikt og mestringsfølelse. Creuna er stolte over hva vi har fått til sammen med Rikskonsertene i Lyderia.

Lyderia.no ble kåret til Site Of The Day (SOTD) 31. januar av Favourite Website Awards (FWA).