Nå kommer elflyene!

Fremtiden kommer fort. Elflyportalen er en kunnskapshub med info om elfly i Norge og internasjonalt. April Design fikk i oppdrag å utvikle logo for Elflyportalen og Start Norge.

Vi ble enige om et lett uttrykk med fokus på det grønne skiftet. Den typografiske løsningen er derfor enkel og luftig. Typografien har fått selskap av et symbol som minner om et lett og lekent papirfly. Sammen er de på vei mot luftrommet. Vi har valgt en aktiv grønnfarge som sammen med en sterk blåfarge gir det hele et energisk uttrykk.

Startnorge symbol 1
Startnorge grønne skiftet
Startnorge symbol 4
Startnorge teams bakgrunn vestlandet

Elflyportalen.no er etablert av Start Norge for å nå ut med informasjon om elflysatsingen i Norge generelt, og mellom Bergen og Stavanger spesielt.

Start Norge er en pådriver og en tilrettelegger for satsningen på elfly.

Start Norge er dannet av Aircontact Group, Berg-Hansen Reisebureau, Avinor og Næringsforeningen i Stavanger-regionen. Selskapet har som formål å legge til rette for at elfly, lavutslippsfly og nullutslippsfly tidlig blir en del av kommersiell luftfart i Norge. Start Norge ønsker å gjøre landet ledende innen miljøvennlig luftfart.

Elflyportalen logo 2
Elflyportalen logo 1
Elflyportalen designmanual introduksjon
Startnorge typografi
Startnorge farger

Start Norge AS har satt som mål at verdens første kommersielle elflyrute blir etablert i Norge i løpet av 2026.

Norge har en krevende topografi som vanskeliggjør transport på bakken og favoriserer fly. Ruten Stavanger-Bergen peker seg ut som svært gunstig for et framtidig elektrisk flytilbud. Distansen er mindre enn 170 kilometer og dermed godt egnet for elektriske fly.

«Innen 2040 skal all sivil luftfart i Norge være elektrifisert, slik at klimagassutslippene blir redusert med minst 80 prosent sammenliknet med 2020», sier Avinor.