NetCom Webshop

Bakgrunn og målsetting for oppdraget: NetComs nettbutikk står for ca 40% av deres totale salg av mobiltelefoner

924 b40d6 original
1934 b61f8 original

Bakgrunn og målsetting for oppdraget:

NetComs nettbutikk står for ca 40% av deres totale salg av mobiltelefoner. Målet var å øke denne andelen og samtidig gi brukerne en bedre opplevelse av selve handelen. Vi hadde i forbindelse med redesignen av NetCom.no i 2008 designet forrige generasjon av nettbutikken med alle begrensninger som var gjeldende på det tidspunkt. Tallene viser en positiv utvikling i forhold til de definerte mål. Da dette er konfidensiell informasjon kan vi ikke gi mer konkrete opplysninger.

Konsept ide til grunn for arbeidet:

Ideen var å gi kundene gode verktøy for valg av en mobiltelefon som passer for nettopp deg. Samtidig ville vi gi en bedre opplevelse av selve produktet. Gjennom bestillingsløpet (etter man klikker på «Kjøp») ønsket vi å gi mulighet for oppsalg/mersalg av relevante tilleggstjenester og -utstyr.

Spesielle rammebetingelser:

NetComs nettbutikk er outsourcet til Moobi som utvikler og drifter løsningen. En omfattende oppgradering av dette systemet åpnet muligheten for å designe en betydelig forbedret netthandelsopplevelse.

Involverte byråer

Jimmy Royal