Nordens nye IT-satsing heter Evidi

Kommunikasjonsbyrået Maskinen og designbyrået Bielke&Yang har samarbeidet om etableringen av merkevaren Evidi – et nytt IT-konsulentselskap med store nordiske ambisjoner.

Fra fem til én

Evidi er resultatet av sammenslåingen av IT-konsulentselskapene eSeven, Pilaro, Communicate, Skill og Albatross. Selskapet har over 300 ansatte fordelt på tolv ulike kontorer i Norge og Danmark.

Maskinen ledet arbeidet med å etablere en samlende historie for de fem selskapene i en merkevareplattform. Gjennom en grundig prosess, som også involverte juridisk bistand fra Bryn Aarflot, ble navnet Evidi til. Bielke&Yang har vært ansvarlig for utviklingen av ny identitet og visuell historiefortelling.

Spesialister som bryr seg

I en verden som drives fremover av teknologiske muligheter, er det ofte krevende for bedriftsledere å ta ut potensialet av teknologiinvesteringene. Navnet Evidi kommer fra evidens, og handler nettopp om objektivitet, kunnskap og innsikt.

– Evidi består av dedikerte og nysgjerrige fagspesialister som ønsker det beste for kundene sine. I arbeidet med kommunikasjonen og navnet valgte vi å fokusere på nettopp dette engasjementet. Vi vil fremheve hvor opptatt de er av å skape den faktiske verdien teknologi har for mennesker og selskaper, sier Ketil Winther Løkke, byråleder i Maskinen.

04 1 evidi KF foil
04 evidi KF sign

Styrken ligger i helheten

I arbeidet med identiteten har det vært viktig å utvikle solide designelementer med lang levetid. Samtidig skal helheten være ambisiøs, leken, og kunne romme en stor bredde av leveranser, historier og produkt- og subidentiteter.

– Fordi forretningsideen til Evidi er å sikre en helhetlig digital infrastruktur og kompetanse for sine kunder, må dette også reflekteres i merkevarens visuelle identitet og kommunikasjon. Vi gleder oss til å utvikle samarbeidet videre gjennom 2023, sier Evan McGuinness, partner og designer i Bielke&Yang.

Rigget for å gripe mulighetene

Etter lansering av selskapet høsten 2022, har Evidi fokusert på å få på plass en solid, felles grunnmur for å utvikle seg til å bli et neste generasjons konsulenthus. Det gode lagspillet mellom Evidi, Bielke&Yang og Maskinen trekkes frem som en suksessfaktor i arbeidet.

– Godt lagspill er en viktig verdi, både for meg personlig og for kulturen i Evidi. Dette har vi funnet i partnerskapet med Maskinen og Bielke&Yang. God involvering og en grundig prosess har vært essensielt for å ta ut potensialet vi tror på. Nå er vi godt rigget for å ta markedsandeler i Norden, avslutter Ranja Pedersen Ovedal, markeds- og kommunikasjonsdirektør i Evidi.

05 evidi KF poster
06 evidi KF poster

Om Maskinen

Maskinen er kommunikasjonsbyrå etablert i 2010, og holder til på Tøyen i Oslo. Selskapet har ti ansatte med spisskompetanse på utvikling og drift av merkevarer.

Om Bielke&Yang

Bielke&Yang er et design- og merkevarebyrå med 17 ansatte som holder til i Akersgata i Oslo.

Om Evidi

Evidi er et IT-konsulentselskap med 300 spesialister med 17 kontorer i Norge og Danmark. Selskapet er Norges største uavhengige Microsoft-partner.