Norges Idrettsforbund og CATCH gjør idrettshverdagen enklere

Norges Idrettsforbund hadde behov for et enkelt og brukervennlig system som gir overordnet oversikt for alle sine særforbund. Gjennom en fokusert og effektiv prosess har CATCH utviklet et digitalt årshjul som både er brukervennlig og mulig å tilpasse til alle særforbund og idrettslag.

NIF Desk1

Norges Idrettsforbund (NIF) er øverste organ i Norges største folkebevegelse, med ca 1,9 millioner medlemskap fordelt på ca. 9 500 idrettslag. Basert på et digitalt årshjul CATCH utviklet for Norges Golfforbund i 2020, ønsket NIF å se på muligheten for å lage et årshjul som kunne tilpasses alle deres 55 særforbund.

– Det har vært et viktig mål å gjøre årshjulet så enkelt og brukervennlig som mulig, og vi har ikke eksponert brukerne for ting som kun de færreste har bruk for eller som veldig få har etterspurt. Dermed har utviklingen hatt et tydelig fokus og uten å bruke tid og ressurser på ting som er «kjekt å ha», forteller prosjektleder fra NIF Torkell Seppola.

Crop cc44da0d nifdesk4
Crop 9e50bf60 nifdesk3

Forprosjektet resulterte i at NIF og CATCH ble enige om å anse første versjon av løsningen som en MVP – det vil si en minimumsløsning som består av basisfunksjoner for å fungere, men som videreutvikles basert på erfaringer fra ekte brukere:

– Det er viktig for oss i CATCH å skreddersy både løsning og prosess til hvert prosjekt for å sikre at det vi lager fungerer best mulig til det aktuelle formålet, forteller digitalleder Thomas Foss.

Et godt og grundig underlag fra den innledende fasen sikret en smidig prosess, med mulighet for å begynne utrullingen av det digitale årshjulet allerede høsten 2022:

– Årshjulet er nå gjort tilgjengelig for alle særforbund, og tilbakemeldinger fra brukerne tyder på at hjulet fungerer godt og at det er veldig brukervennlig. Vi er veldig fornøyde med prosjektet. CATCH har levert utviklingen med et effektivt og hyggelig team som forsto våre behov og har vist stor interesse for å utvikle en best mulig løsning for oss, forteller Torkell Seppola.

NIF Sports Mockup

Per januar 2023 er det over 1000 administrative brukere av årshjulet fordelt på nesten like mange organisasjonsledd i idretten.

Også CATCH er svært fornøyd med det inspirerende samarbeidet:

– Prosjektet med Norges Idrettsforbund har vært et spennende samarbeid. NIF har gjennom hele prosessen vist stor tro på løsningen vår, som vi håper skal forenkle hverdagen for mange. Digitalisering og kompetanseheving er to nøkkelord som har gått igjen underveis, forteller prosjekteier og digitalleder i CATCH, Thomas Foss. Norges Idrettsforbund har vært fremoverlent og veldig på ballen i denne prosessen, noe som har gjort prosjektet både utfordrende og gøy!

Involverte byråer

93604 a9da3 original
CATCH
T

Thomas Foss

Design

T

Thor Joel Tømmerås

Utvikler