Ny identitet for Ever

Ny identitet for regnskap- og rådgivningsselskapet Ever, tidligere kjent som Økonor Bodø.

64546 919fe original
64549 66c5d original
64552 dca8d original
64555 37da6 original
64558 459da original
64561 37056 original
64564 e53fb original
64567 8085c original
64570 cc934 original
64576 57d34 original
64573 38374 original

Etter mange år som en del av Økonor, valgte Bodøkontoret høsten 2014 å trekke seg ut av kjeden for å stå på egne ben, med eget merkenavn og visuell profil. Sammen med en arbeidsgruppe fra organisasjonen gjennomførte vi en serie arbeidsmøter der vi utviklet nytt navn, spisset kjerneverdiene og la grunnlaget for en merkevareplattform.

Valget falt på navnet Ever. Med utgangspunkt i dette utviklet vi en logo og en visuell identitet som underbygger organisasjonens størrelse og posisjon i bransjen, og kommuniserer Evers sammensatte kompetanse innenfor regnskap, rådgivning og forretningsdrift. Navn og kommunikasjon henger nøye sammen, og forteller historien om et firma som er mer enn en leverandør. Ever er en partner for sine oppdragsgivere, og setter alltid kunden i sentrum. Implementeringen av den nye grafiske profilen har vært omfattende og strekker seg over mange ulike flater, både tradisjonelle trykte og digitale.

Byrået står bak navneutvikling, logo, grafisk profil, nettside, fotobank, trykksaker, merkevareplattform og rådgivning.

Involverte byråer

43807 56422 original

by north™