Sammen er vi storbyen

Ruter eksisterer ikke for bare å knytte steder sammen, men også for å knytte mennesker sammen. Det er budskapet når selskapet ruller ut sin nye profilkampanje, signert Anorak NoA.

Toppbilde Ruter

– Kampanjen er bygget på en ganske innlysende innsikt. Storbyen vår er ikke stedene, områdene, distriktene eller grensene. Det er menneskene som bor her som gjør storbyen vår til det den er. På samme måte er det ikke storbyen som gjør at Ruter finnes, det er oss, og de ulike behovene vi har for å møtes. Uten oss, hadde ikke Ruter trengt å kjøre noe sted, sier Pål Høyer-Andreassen, kreatør i Anorak NoA.

– Så vi ønsket å bygge en bro, eller trekke en linje, mellom holdeplassene man forbinder med Ruter, og at de holdeplassene representerer mennesker, for å vise hvordan Ruter knytter oss sammen og gjør møtene og relasjonene mellom oss mulig, legger kreatørpartner Magnus Høgberg Hansen til.

– Vi håper og tror at vi med disse grepene får flere til å reise kollektivt med glede. Vi vet fra tidligere kampanjer at folk setter pris på å se et Ruter som korter ned avstandene mellom menneskene i storbyregionen. Vi er spente på respons og resultater, sier Yvonne Waage, Leder merkevare og markedskommunikasjon i Ruter.

Den nye kampanjen ble rullet ut mandag 13. mars, og er å se på blant annet utendørs, inne på trikk, buss og bane, på kino og i digitale og sosiale kanaler.

Ruter tar for seg transport i området Oslo og deler av Viken (tidligere Akershus), og startet samarbeidet med Anorak NoA høsten 2021 etter en større byråkonkurranse.

Ruter Profilkampanje plakat utendors 1
Ruter Profilkampanje plakat utendors 2