Skøytesponsor

En serie annonser som skulle fortelle hvorfor Statnett samarbeider med skøytelandslaget

33230 cf560 original
33231 a1f4c original
33232 537dd original

En serie annonser som skulle fortelle hvorfor Statnett samarbeider med skøytelandslaget. Vi ville at uttrykket skulle være moderne og fremtidsrettet, da begge parter - i motsetning til hva publikum kanskje har inntrykk av - streber etter å ligge i forkant hva gjelder utvikling og innovasjon.

3864-68a75-original.pdf

1179-b6b03-original.pdf PDF, 2.357 MB
Last ned

3865-ca777-original.pdf

2230-620db-original.pdf PDF, 9.873 MB
Last ned

3863-a989a-original.pdf

3678-9e9b1-original.pdf PDF, 1.809 MB
Last ned