Tiden går, uhell langs veien består

Gjensidige lanserer sin nye bilforsikringskampanje i forlengelsen av det revitaliserte slagordet «Tiden går, Gjensidige består», og viser at rollen som trygghetsaktør og støttespiller i trafikken er like tidløs som selve slagordet.

Gjensidige

Trygghet er tidløst

For to uker siden relanserte Gjensidige sitt ikoniske slagord «Tiden går, Gjensidige består». Nå er forsikringsselskapet ute med den første av kampanjene som understøtter slagordet og utdyper dets betydning. Ideen er at selv om ting rundt oss endrer seg over tid blir ikke behovet for trygghet mindre. Med denne kampanjen viser Gjensidige hvordan et tidløst løfte finner ny relevans i det moderne liv.

– «Tiden går, Gjensidige består» er et gammelt slagord, men det er også tidløst og like sant som noen gang, sier markedssjef i Gjensidige, Gro Grotle. – Selv om vi møter kunder med stadig nye utfordringer, interesser og behov, er det noe som ikke forandrer seg. Det viktigste er fremdeles det samme - å føle trygghet for seg selv og sine nærmeste.

En tidsreise på hjul

Kampanjen handler om bilforsikring og fanger Gjensidiges evne til å stå ved kundenes side gjennom alle tider og teknologiske revolusjoner. Fra T-Fordens glansdager etter forrige århundreskifte, via frihetsfølelse i en folkevogn på 70-tallet og frem til nåtidens stillegående elbiler har en ting alltid vært konstant: livets uforutsigbare øyeblikk på veien.

– Gjensidige har alltid vært der for å tilby hjelp og assistanse når uhellene har inntruffet, og forsikringsbehovet står like sterkt i dag som det gjorde da det første kjøretøyet rullet ut på veiene, understreker Renate Aspevik, fagsjef marketing i Gjensidige.

Folk er folk

I tråd med slagordet fokuserer kampanjen på at tidene forandrer seg, men at folk er folk, også når det gjelder bil. Kampanjen hedrer det som forblir uforandret i en verden i konstant endring – vår menneskelighet.

Pål Høyer-Andreassen og Magnus Høgeberg-Hansen, de kreative hodene bak kampanjen, reflekterer over kjernebudskapet:

– Biler kommer i nye former og med masser av ny teknologi, men vi mennesker er fortsatt helt oss selv. Dette gjelder også de små overvurderingene av hvor langt man kommer før man må fylle tanken. Filmen speiler dette tidløse aspektet ved bilkjøring, og de uforutsette øyeblikkene hvor man trenger noen å stole på. Og det er her Gjensidige alltid har vært, og alltid vil være, en konstant støttespiller på veien.

Kampanjen vil være synlig på tvers av eksterne og egne kanaler gjennom året - både på TV, radio, utendørs og i alle digitale formater.

Parkering

Gjensidige2024-bil_parkering_r128_020.mp3
Last ned

Rekkevidde

Gjensidige2024-bil_rekkevidde_r128_020.mp3
Last ned