Train your Brain!

SATS fortsetter sitt arbeid med å inspirere mennesker til å trene for å bli sunnere og gladere med den nordiske kampanjen «Train your Brain».

95597 f71a2 feature

Verdens helseorganisasjon WHO har kommet frem til at inaktivitet er det største globale folkehelseproblemet i vårt århundre. SATS vil bidra til forandring av dette gjennom å fremme bedre folkehelse. Med kampanjen «Train your brain» slår SATS seg sammen med hjerneforsker Ole Petter Hjelle. Sammen vil de legge fokus på å øke kunnskapen om hvordan fysisk aktivitet påvirker hjernen.


– Trening og fysisk aktivitet er ikke en selvfølge i alles hverdag. Vi har nemlig et evolusjonært ønske om å hvile, ettersom hjernen forteller oss at det rett og slett er smartere å spare på kreftene fremfor å trene. Men med all den kunnskapen som i dag finnes om fordeler med trening, så bør vi tenke annerledes. Med vår kampanje «Train your brain» er ambisjonen at vi skal inspirere enda flere mennesker til å overvinne denne latskapen og ta kontroll over sin egen helse, sier Marianne Orderud som er markeds- og kommunikasjonsdirektør i SATS.

– Fysisk aktivitet har positiv påvirkning på alle hjernefunksjoner og forskning viser en tydelig kobling mellom fysisk aktivitet og våre prestasjoner. Samtidig gjør trening oss mer oppmerksomme, gir oss bedre hukommelse og gjør oss mer kreative fortsetter hun.

– Man ser jo at det kategorispråket som har preget treningsbransjen ganske lenge nå, begynner å falle litt sammen. Da er det fint at man ikke bare flytter fokus vekk fra kroppspress, men også til de mange fordelene trening faktisk har bortsett fra de rent fysiske, sier rådgiver Janne Espevalen i Anorak.

– Det ligger omfattende research bak kampanjen og det viser seg at det frem til nå egentlig bare har blitt skrapt i overflaten på temaet, som handler om de mentale fordelene man får ved fysisk aktivitet. Det var mange dører som åpnet seg gjennom hele prosessen forteller det kreative teamet Jens Bjørklund og Kasper Amundsen Tuvnes.

Det er en inngang som gir folk nye, og kanskje viktigere grunner til å begynne å trene og det viser seg å funke. I løpet av perioden teamet i Anorak har jobbet med kampanjen har de ikke bare samlet gått ned kanskje 7 kg, de har bremset svekkelsen av hukommelsen, blitt mer fokuserte, skarpere og bygget nye hjerneceller.

Kampanjen ble lansert den 28. Desember i Norge, Sverige, Danmark og Finland og er utviklet i samarbeid med Anorak. Bacon har produsert filmene.