VG – alltid, alltid oppdatert på radio

VG og Saatchi & Saatchi utfordrer systemet med ny radiokampanje.

84214 68f6a original

Tempoet i nyhetsformidling krever en ny måte å skrive, produsere og publisere radiospotter på. Om det nye kommunikasjonskonseptet til VG – «Alltid, alltid oppdatert» også skal funke på radio, måtte man derfor tenke nytt.

– Etter over 20 år med det kjente «VG i dag»-konseptet trengte vi en oppgradering for å vise at vårt hovedprodukt fortsatt er å levere aktuelle nyheter. Godt samarbeid med både Saatchi, P4 og Verdens Sterkeste Mann har resultert i et nytenkende konsept som både er levedyktig og speiler det vi er aller best på, nemlig å alltid, alltid være oppdatert, sier Hanan Jahr, markedsdirektør hos VG.

Hver dag blir spottene oppdatert tre ganger, og innholdet stemmer overens med det som til enhver tid er et av toppoppslagene på VG. Det tar kun 35 minutter fra manus er skrevet til spottene er på lufta hos P4, og hver spott blir sendt kun fire ganger.

– Dette er et superspennende prosjekt og det krever presisjon og tett samarbeid i alle ledd. Vi er stolte av å få det til sammen med VG, sier Vilhelm Camillus Paus, rådgiver hos Saatchi.

VG akkurat nå 150317 kl 0900.mp3

84215-d7443-original.mp3
Last ned

VG akkurat nå 150317 kl 1200.mp3

84216-192ab-original.mp3
Last ned

VG akkurat nå 130317 kl1200.mp3

84217-1bbfb-original.mp3
Last ned

VG akkurat nå 130317 kl1500.mp3

84218-c008c-original.mp3
Last ned