Vi snikere til livs

Oslo Sporveier vil fremdeles redusere antallet som ikke betaler for seg ved bruk av buss, bane eller trikk. Nå blir også dette oppdraget løst av Kitchen.

19157 4be7c original
19158 74c69 original
19159 73f6e original
19160 42914 original

I fjor høst samlet Kitchen hovedkommunikasjonen for buss, trikk og bane hos seg. Det betyr at også snikekampanjene, som de siste årene har vært laget av Fender kommunikasjon i Tønsberg, nå også blir produsert på Skøyen.

Denne uken starter høstens kampanje. Den spiller på det fysiske og psykiske ubehaget man opplever dersom man skulle finne på å snike. Vissheten om at man ikke har løst gyldig billett, og faren for å bli tatt er ingen god følelse.

Vi håper denne litt «medisinske» tilnærmingen til fenomenet «snikiske lidelser» vil bidra til at enda færre tar sjansen på å snike, sier ansvarlig konsulent Bjørn Polmar.

Kampanjen er utviklet av Kitchen og består av ulike plakater ombord i busser, trikker og T-bane samt stunt på holdeplassene. På onsdag vil de reisende møte diverse «medisinsk personale» ute på holdeplassene sier Polmar.

Dette er en kampanje vi tror vil skape stor oppmerksomhet. Med kombinasjonen av plakater og stunt på holdeplassene vil de reisende få med seg budskapet, sier Marina Heyerdahl i Oslo Sporveier.

Ansvarlig for kampanjen har vært AD Eirik Stensrud, Tekstforfatter Thomas Askim, AD assistent Ingvild Seliaas, prosjektleder Mette Løland og konsulent Bjørn Polmar. Ansvarlig hos Oslo Sporveier har vært Marina Heyerdahl.

Involverte byråer

87152 b889b original

Publicis Kitchen