Vil inn i varmen

I Trondheim denne uka er foreldreløse barn ute i bybildet og etterlyser en trygg fosterhjemsplass.

15168 53436 original

Det er en utfordring, både regionalt og nasjonalt, at det ikke er nok fosterforeldre til å ta seg av de barna som trenger det. Per i dag er det 140 barn som venter på et fosterhjem bare i Midt-Norge. For å rekruttere flere fosterforeldre pågår det for tiden en kampanje i regi av Bufetat, Region Midt-Norge.

Livaktige dukker i full størrelse er plassert på ulike bussholdeplasser i Trondheim sentrum. Alle dukkene har en lapp rundt halsen med påskriften «Jeg venter på en fostermamma.» I tillegg står det en kort tekst om behovet for nye fosterhjem. Folk oppfordres til å ta kontakt med Bufetat for mer informasjon.

Kampanjen er utarbeidet og initiert av Tibe T Reklamebyrå, som sier de har lyst til å synliggjøre en sak de synes er viktig. Byrået forteller:

– Hensikten med kampanjen er å treffe potensielle fosterforeldre der de ferdes til daglig, i en situasjon hvor de er uforberedt på budskapet. Målet er selvfølgelig å bli sett og hørt, sette i gang refleksjoner og samtaler, og forhåpentligvis rekruttere noen nye fosterforeldre.

Teamet bak kampanjen:

AD: Harald Øren

Tekstforfatter: Marte Rye Bårdsen

Konsulent: Belinda Renå Reitan


Involverte byråer

87907 8ebb7 original

Tibe T Reklamebyrå