Vil stanse StatoilHydro med reklame

Lubicon-indianerne i Canada retter en direkte appell til olje- og energiminister Terje Riis-Johansen og finansminister Kristin Halvorsen i reklamepausen på P4.

18083 1b4a1 original