Visuell identitet Norges Rederiforbund

Norges Rederiforbund(NR) er interesse- og arbeidsgiverorganisasjonen for om lag 160 norske bedrifter innen skipsfart og offshorerelaterte virksomheter

1722 be477 original
709 d9c1a original
2737 31505 original

Norges Rederiforbund(NR) er interesse- og arbeidsgiverorganisasjonen for om lag 160 norske bedrifter innen skipsfart og offshorerelaterte virksomheter.

NR har i sine nye hovedmålsetninger ønsket å rette blikket fremover og fokusere på forbundets og næringens fremtidige rolle og samfunnsansvar. I den forbindelse ønsket de å utvikle en ny visuell identitet.

Løsning:
Over alt i verden hvor NR sine båter ferdes er det en ting de har til felles; horisonten. Det er mot dette stedet man fester øynene og setter seg nye mål når man er til havs. Horisonten er også bildet på stedet der NR sin verdiskapning skjer; over, på og under vann.

Formmessig ønsket vi å skape en ikonisk, stram og elegant profil. En profil som kommunisere NR sitt univers, samtidig som den oppleves seriøs, ambisiøs og offensiv i møte med norske og utenlandske myndigheter.

Horisonten ble forenklet til to flater som møter hverandre. En form som er like generisk som horisonten selv og benyttes i flaggsymbolikk, men symbolet er også en form som beskriver alt det NR gjør og er opptatt av. Et symbol NR kan ta eierskap til og fylle med egne verdier.

I form, typografi og fargevalg ønsket vi å ivareta kontrasten mellom det klassiske og moderne. Samtidig henspeiler fargevalget til til havet og himmelen. Sammen danner de to fargene den horisonten som representerer NR i dag og i fremtiden.

Involverte byråer

28fe5f65085909 5cb61128e3d30

Neue Design Studio

Utmerkelser

  • Gullblyanten 2009 Grafisk design - profilprogrammer