Tid for omstilling og omsorg

Det er på tide å innse at finanskrisen og effektene i realøkonomien også har rammet det Kreative Norge med full styrke. Markedsbudsjetter kuttes, kampanjer utsettes og innovasjonsprosesser og produktlanseringer stagnerer. Jeg hører daglig om byråer og designkontorer som sliter, og skremmende mange flinke folk har mistet jobben, eller merker utryggheten daglig. I slike tider er det avgjørende med god ledelse, evne til omstilling og vilje til dialog.

Det er krevende å lede i så uforutsigbare tider. Den personlige belastningen ved å nedjustere prognoser, si opp medarbeidere og ivareta miljøet for dem som er igjen er tung og ofte ensom. Like fullt må både administrative og kreative ledere ta det ansvaret de er pålagt for å sikre overlevelse og spiren til fremtidig vekst og fremgang. Det krever omstillingsevne når det gjelder både organisering arbeidsoppgaver og utvikling av ny kompetanse.

Byråbransjen omtales ofte som en av de mest konservative når det gjelder organisering og arbeidsprosess. Nå er tiden inne for å studere nye modeller og metoder og for å realisere effekten av den idekraften flinke miljøer forvalter. Ta diskusjonene om hvordan vi kan jobbe annerledes, bedre eller raskere for å imøtekomme de kravene markedet nå stiller. For det farligste som kan skje er at urealistisk timeføring brukes som virkemiddel for å ivareta egen ”betydning” og stilling i byrået. Det er betalte timer som gir inntjening til lønninger, og det er ledige timer som kan brukes til kloke newbiz- og utviklingstiltak.

Tiden er også inne for at flere enn konsulentene engasjerer seg i kundenes marked og daglige utfordringer. Alle har et brennende ønske om å nå budsjettene i disse tider, ikke minst våre oppdragsgivere. Hvis vi bruker litt mer tid i dialog med kundene og litt mindre tid til å fortvile over ordretørken kan det vise seg fruktbart. Mange bekker små.. og så videre. Som designer, kreatør eller prosjektleder kan du bidra vel så mye som en konsulent med nye løsninger for å drive salg eller redusere kostnader. Det handler bare om å forstå nok av kundens utfordringer til å kunne komme med realistiske og kloke bidrag. Kanskje resulterer det i litt mer ”håndverk” og litt mindre ”idékommunikasjon” i en periode, men kan det sementere kunderelasjonen og gi fakturerbar tid for byrået, er det definitivt verd det. En slik innstilling behøver ikke å gå på bekostning av store ideer som kan gjøre en kjempejobb i dagens ”reklamevakum”. Det er bare en ekstra innsats for å sikre de mange små jobbene også.

Omstilling kan også handle om bevisst investering i tid for å lære om nye kanaler og kommunikasjonsvirkemidler. I disse tider går en økende andel av markedsbudsjettene til ”korte” og ”butikknære” tiltak. Enten butikken er fysisk eller digital. Med PC på pulten og butikker på hvert gatehjørne er veien kort til å samle inntrykk, inspirasjon og læring for å bringe nye tanker til kundens bord.

Til slutt er dette en tid for dialog og omsorg. Når gode kollegaer og venner må gå, påhviler det alle et ansvar for å støtte og styrke hverandre. Verdien av gode nettverk opphører ikke i krisetider. Den forsterkes. Og selv om samtaler, trøst og gode forslag ikke løser problemet på dagen, viser det at vi også er en bransje som tar vare på hverandre, og har vilje og evne til å samles og styrkes på ny.