– Universell utforming gjør det enklere for alle

Maren Volsdal Skirbekk, informasjonsdesigner i Bouvet, har skrevet et tilsvar til Christoffer Lorang Dahls artikkel om universell utforming.

51220 2665f original
Fra Bouvets fagfrokost om universell utforming, fra venstre Hans Hjellemo fra Uloba (kunde), Maren Volsdal Skirbekk (artikkelforfatteren), Stian Westvig og Nina Kristin Langseth. Foto: Bouvet

Før sommerferien var alle opptatt av universell utforming, Aftenposten skrev en artikkel som skapte lettere panikk, kort oppsummert sa de at «fra nå skulle it-prosjektene bli 25-30 prosent dyrere.» Diskusjonene var hete, men så kom sommerferien og det ble stille.

Her i Bouvet har det vært langt fra stille. Derfor ble jeg utrolig glad og inspirert da jeg leste innlegget «Noen tanker om universell utforming» på Kreativt Forum.

Hvordan er det å jobbe med universell utforming da?

Christoffer Lorang Dahl, først av alt, takk som spør. Selv om debatten rundt universell utforming har forsvunnet fra de store mediene, skal jeg love deg at det snakkes mye om det på kontoret, og at vi har grublet mye på hvordan vi skal være sikre på at alle prosjektene våre blir universelt utformede.

Det siste året har vi jobbet med flere prosjekter som stiller strenge krav til universell utforming. Vi har jobbet tett på brukere med behov for tilgjengelige løsninger, og eksperter på universell utforming. Vi har prøvd, feilet, prøvd igjen og lært, og vår viktigste lærdom er at universell utforming gjør det enklere for alle. Prinsippene i forskriftene er rett og slett gode veiledere for oss som designere og utviklere for å skape gode brukeropplevelser og sider som er tilgjengelige for alle. Derfor tilstreber vi å følge loven i alle våre prosjekter, om de er «rettet mot allmennheten», bedriftsinterne eller internasjonale.

Vi vil ikke bruke tid og krefter på definere om en siden berøres av loven eller ikke, vi vil lage gode opplevelser for brukeren!

Og rent teknisk?

Joda, vi har noen utfordringer. Først av alt: Hvordan sørge for at alle har tilstrekkelig kunnskap om universell utforming? Og deretter, hvordan jobbe med dette?

Vi vil jobbe med universell utforming fra dag én i prosjektene våre. Og det krever økt kunnskap hos designere, utviklere og prosjektledere. Derfor setter vi i disse dager i gang et internkurs med dette som tema, der vi tar et prosjekt fra A til Å, plasserer de ulike kravene i forskriftene til prosjektets faser, og tildeler ansvar for å oppfylle kravene for de ulike rollene. Slik skal vi alle bli trygge på at vi ivaretar kravene, og sikre at universell utforming ikke blir en fordyrende sjekkliste tilslutt i prosjektet.

I tillegg har våre mest erfarne designere og utviklere på universell utforming opprettet et UU-team som kan gå inn å ekspertgranske prototyper, skisser og kode, slik at vi er sikre på at de er innenfor loven.

Også skal vi brukerteste, like mye, og på samme måte som før. Det eneste nye er at vi kommer til å utfordre kundene våre til å finne brukere med behov for universelt utformede sider. Vi har flere ganger har opplevd at å følge kravene og å ekspertgranske ikke alene kan sikre en god brukeropplevelse for alle.

Vi har tatt tyren ved hornene

Så fra opphetede diskusjoner i media til snakkis på kontoret, har vi fått på plass intern- og eksternkurs i universell utforming, hatt fagfrokoster, fått universell utforming inn i prosjektmetodikken vår fra start og et eget uu-team. Det syns vi er bra på noen få måneder, med en sommer i mellom!

Akkurat nå er det tidvis utfordrende og umulig å oppfylle kravene, enten fordi kunnskapen om universell utforming er for lav, motivasjon er fraværende, fokuset på universell utforming kommer for sent inn i prosjektet eller fordi CMS eller rammeverk setter en stopper for det.

Men selv om det er utfordrende opplever vi at designer, utviklere, prosjektledere og ikke minst kundene er nysgjerrige og motiverte til å jobbe med universell utforming. Forskriften er bra for oss, kundene våre og sluttbrukeren. Det gjør det enklere for oss alle!

Maren Volsdal Skirbekk er informasjonsdesigner i Bouvet.