Trekker seg i protest

Kortfilmfestivalens kunstneriske ledelse trekker seg i protest mot at daglig leder har vedtatt seg selv til sjef over festivalens programinnhold.

Programkomitten i kortfilmfestivalen – Helga Fjordholm, Yngvild Sve Flikke, Rolv Gjestland, Dag Johan Haugerud, Arild Jørgensen og Per Platou – trekker seg i protest mot «styrets tilsidesettelse av vedtektene nedfelt i knutepunktavtalen», som det heter i en melding fra komiteens medlemmer.

I 2006 ble Kortfilmfestivalen knutepunktfestival, og bortsett fra å sikre en mer forutsigbar økonomi, fordrer denne status også endringer i organisasjonsstrukturen. Det slåes fast at programkomiteen – ulønnede representater fra det tidligere styret – har det øverste kunstneriske ansvaret.
Maktkrumspring
Etter lengre tids uenigheter om festivalens organisering, skal situasjonen ha tilspisset seg da daglig leder motsatte seg et enstemmig profilvedtak i programkomiteen. På et ekstraordinært styremøte 19. november vedtok styret ved hjelp av styreleders dobbeltstemme å gi daglig leder Torunn Nyen avgjørende myndighet over programinnholdet.

Ifølge meldingen fra programkomiteen er dette i strid med forutsetningene for knutepunktavtalen, og derfor velger komiteen nå å trekke seg.
– Styret har etter vår mening begått en stor feil. De har omgått de formelle vedtektene og med et pennestrøk tilsidesatt 30 års tradisjon, innsats, kompetanse og kjærlighet til Kortfilmfestivalen, uttaler programkomiteen.

Kommentarer

Ingen kommentarer ennå.