Åpner for Gullblyanten Effekt

Fra og med 2020 er Gullblyanten Effekt ny kategori i årets viktigste kreative konkurranse. – Det er på tide å knytte kreativitet og effekt sammen i Gullblyanten, sier daglig leder Benedikte Løvdal i Kreativt Forum.

95081 308a1 original
Konferansierduoen Per Kristian Voss Halvorsen og Alexander Gjersøe under Gullblyanten 2018. Foto: Tor Lie

Gullblyanten Effekt introduseres som ny kategori fra årsskiftet som en videreføring av effektkonkurransen Stella, og blir dermed også en del av det neste Gullblyanten-arrangementet 6. mars 2020.

Benedikte Løvdal i Kreativt Forum.Kategorien vurderer effektiviteten av tidligere premierte Gullblyanten-arbeid fra de tre foregående årene og vil juryeres av en egen jury, ikke helt ulikt Creative Effectiveness-kategoriene i Cannes Lions og Eurobest.

Jobbene skal vurderes ut ifra hvor effektiv kommunikasjonen har vært, og der de øvrige Gullblyant-juryene består av kreatører og designere, skal juryen i Gullblyanten Effekt bestå av en sammensetning av fagressurser fra byråene, annonsørene, akademia og analysemiljøer.

– Kreativitet og effekt hører sammen

– Effektkategorien er ikke lenger for spesielt interesserte, og har det siste tiåret blitt en naturlig del av kreative konkurranser. Du kan ikke lage kreative jobber uten å ha et sterkt øye til effekt, og det er på tide å knytte kreativitet og effekt sammen også i Gullblyanten, sier daglig leder Benedikte Løvdal i Kreativt Forum.

Innen kort tid blir konkurranseregler og vurderingskriterier for Gullblyanten Effekt publisert på kreativtforum.no og gullblyanten.no.