– Bransjen trenger en konkurranse som utelukkende fokuserer på reklame-effektivitet

Jurylederen i Gullblyanten Effekt, Svein Larsen (Atyp), mener det var riktig å åpne Gullblyantens Effekt-kategori for alle, slik at hele bransjen kan få glede av en konkurranse som rendyrker reklame-effektivitet.

Image001
Svein Larsen er rådgiver og partner i Atyp, og juryleder for Gullblyanten Effekt.

Gullblyanten Effekt er i sitt tredje år, og har nå åpnet for alle typer case, og ikke bare de som tidligere har vunnet i en øvrig kategori i Gullbyanten, slik reglene var de to første årene. Det synes årets juryleder, Svein Larsen, er positivt. Larsen er rådgiver og partner i Atyp, med lang erfaring fra Futatsu og OMD før det.

– Jeg tenker at det er veldig bra. Bransjen trenger en konkurranse som fokuserer på reklame-effektivitet, sier Larsen, og fortsetter.

– ANFO Effekt er en marketingmix-konkurranse der det kan være hvilken som helst av de fire P’ene som egentlig premieres, og det er ikke nødvendigvis kommunikasjonen som har skapt resultatene. Likevel blir det en slags premissleverandør for hva som oppleves som et effektivt kommunikasjons-case. Så det er fint å ha en rendyrka konkurranse for reklameeffekt. Dessuten er det veldig mange fine jobber som ikke vinner i Gullblyanten, men som fortsatt kan være veldig effektive. Det å åpne konkurransen gjør den mye mer interessant.

– Ofte en utfordring

Å sitte i en Effekt-jury er aldri helt enkelt, vedgår han.

– Diskusjonen om hva som egentlig skaper effekten er alltid vanskelig, fordi det er mange som kan ha veldig gode resultater, men det er ikke alle som er like flinke til å synliggjøre at de resultatene ikke skyldes mange andre ting. Det er sjelden slik at det bare er reklamen, eller én annen faktor, som har skapt effekten, det er ofte en kombinasjon av flere ulike ting. Og det å kunne isolere det, og få en diskusjon rundt hvor godt man har klart å sannsynliggjøre at reklamen har skapt den effekten, er ofte en utfordring.

– Ikke så god på det som er viktigst

Er vi etter ditt syn gode på å måle effekten av kommunikasjonsarbeidet her til lands? Hva kan vi eventuelt bli bedre på?

– Vi måler definitivt mer i dag enn det vi gjorde for 10-15 år siden. Men samtidig viser ulike undersøkelser blant annonsører at mange fortsatt sliter med å isolere effekten av ulike tiltak. Vi er ganske flinke på å måle oppmerksomhet, og publikums meninger om konkrete reklameuttak gjennom posttester, men dårligere på hvilke effekter dette har på merkestyrke. Sagt på en annen måte så er vi gode på å måle det som er enkelt å måle, og ikke så god på det som er viktigst. Jeg tror mange hadde hatt mye å hente på å starte med å spørre seg selv «hva er det viktigste å følge med på?» og heller bygge det derfra.

****

Fristen til å sende inn arbeid til Gullblyanten er torsdag 27. januar kl. 23.59. Prisutdelingen foregår på Clarion Hotel The Hub fredag 25. mars.