HyperRedink vant Lokale helter

Vant ett års gratis utendørsreklame med kampanje mot vold i hjemmet.

95755 91205 original
Fra venstre: Kim Gerhardsen, Kristin Selfors, Tove Smaadahl (Krisesentersekretariatet), Sara Bondø (Krisesentersekretariatet), Martine Skjekkeland og Martine Emilie Fonstad-Smith. Foto: HyperRedink

Clear Channel gjorde i år en vri på sin årlige utdeling av reklameplass til en veldedig organisasjon, og inviterte til en kreativ konkurranse hvor både studenter og byråer, innenfor reklame, media, PR og kommunikasjon, kunne delta.

Nå får Krisesentersekretariatet via HyperRedink en unik mulighet til å nå direkte fram til voldsutsatte etter å ha vunnet konkurransen.

Ofre for vold er en usynlig gruppe i samfunnet

En betydelig andel kvinner i Norge lever under voldelige forhold. Nesten én av ti kvinner har vært utsatt for alvorlig vold i hjemmet, og hver fjerde kvinne har opplevd vold av ulik art. Krisesentersekretariatet er en uavhengig organisasjon som jobber for en fremtid uten vold. I 2019 opprettet de hjelpelinjen Volds- og overgrepslinjen (VO) som utsatte eller pårørende kan ringe anonymt for å få hjelp.

VO-linjen har siden oppstart hatt begrensede midler til nødvendig markedsføring, og de gikk derfor sammen med HyperRedink om å levere en søknad til Lokale helter-konkurransen, en søknad som gikk helt til topps.

Som vinner av konkurransen får de ett års gratis utendørsreklame i Clear Channel sine digitale flater.

– At vi vant konkurransen var rett og slett en helt fantastisk beskjed å få. Nå kan vi nå direkte ut til befolkningen med vårt budskap og i mye større grad hjelpe de som opplever, eller har opplevd, vold i hjemmet. Det er en svært krevende målgruppe å nå, siden vi ikke vet hvem de er og fordi de tilbringer mesteparten av døgnet sammen med en overgriper. Derfor håper vi at vi med denne kampanjen klarer å møte målgruppen på deres premisser, og at vi får fortalt dem at det finnes hjelp, sier Sara Bondø som er prosjektleder for Vold- og overgrepslinjen i Krisesentersekretariatet.

Håper på mer prat om temaet

Jurymedlemmet Christoffer Stenholt i We Are Live forteller at søknaden skilte seg ut med en godt gjennomtenkt løsning som utnytter mulighetene Clear Channels digitale flater legger opp til med tids- og plassbestemt innhold.

– Krisesentersekretariatets VO-linje er et ekstremt viktig tiltak som tilbyr hjelp til alle som opplever vold eller overgrep i nære relasjoner. Søknaden de leverte var nøye gjennomtenkt rundt hvordan de skal nå frem med budskapet, og hvordan de kan utnytte de ulike lokasjonene de digitale flatene befinner seg på. Kampanjen har også en opplysende effekt ved at den setter et større søkelys på problematikken som igjen kan føre til at vi kan prate om dette på en bedre måte, sier Stenholt.

Det var det kreative byrået HyperRedink som utarbeidet søknaden og det kreative uttaket på vegne av Krisesentersekretariatet.

– Nå får Krisesentersekretariatet satt kampanjen ut i livet i kanalen som utmerker seg som mest egnet til å nå frem til målgruppen. Det føles godt å bidra med en løsning som vi håper vil hjelpe enda flere kvinner og menn, sier rådgiver Kim Gerhardsen i HyperRedink.

– Dette er en kampanje som faktisk kan utgjøre en forskjell mellom liv og død, sier kreatør Martine Skjekkeland i HyperRedink.