– Mangfold er en forutsetning for å lykkes

Tidligere i høst annonserte Kreativt Forum og tilstøtende bransjeforeninger et samarbeid med fokus på mangfold. Nå er det klart hvilke tiltaksområder arbeidsgruppen skal jobbe med, og målet er å få en merkbar forbedring i bransjen.

Pexels cottonbro 4614107
Foto: cottonbro fra Pexels

I kjølvannet av vårens mangfoldsdebatt i kommunikasjons- og reklamebransjen, ble det startet en arbeidsgruppe representert ved Grafill, Kreativt Forum, ANFO Annonsørforeningen, Mediebyråforeningen og Kommunikasjonsforeningen. Arbeidsgruppen har nå definert samarbeidets visjon og tiltaksområder som det skal jobbes videre med.

Med mangfold menes mangfold innen etnisk opphav, seksuell legning, kjønnsidentitet, religiøs tilknytning, funksjonsevne, alder, med mer. Tiltakene vil i første omgang primært rette seg mot etnisk mangfold, og vil være på bransje-, virksomhets- og individnivå.

– Som bransje er vi på overtid

– Mangfold er en forutsetning for å lykkes. Derfor må vi sammen jobbe for en jevnbyrdig bransje der alle er inkludert og representert, sier Benedikte Løvdal, daglig leder i Kreativt Forum

22152 31637 originalx
Benedikte Løvdal. Foto: Line Slotnæs
Therese Manus fotograf Bård Gudimx
Therese Manus. Foto: Bård Gudim

– Som bransje er vi på overtid med å adressere dette temaet og det er det nok noe mange som har følt på en stund. Det hersker bred enighet om at vi har behov for et større mangfold og et mer inkluderende arbeidsliv. Så blir det likevel gjerne slik at man velger de kjente og trygge løsningene når man tar valg i en hektisk hverdag. Det er her vi håper og tror at vi gjennom et felles bransjeinitiativ kan bidra med tiltak som gjør det lettere for det enkelte byrå og den enkelte utøver å skape endring på sin arbeidsplass, fortsetter Løvdal.

Lover tiltak på fire områder

– Bransjen skal være et sted der hele samfunnet er representert. Vi snakker med og til et mangfoldig samfunn, og det må vi gjenspeile, sier Therese Manus, daglig leder i Kommunikasjonsforeningen.

Hun forteller at arbeidsgruppens vil jobbe med tiltak på fire områder: Mangfoldsstrategi, mangfoldskompetanse, rekruttering innad i bransjen og til utdanning, samt representasjon og rollemodeller.

– Dette er områder hvor det er et behov for å gjøre noe og hvor vi som organisasjoner mener vi kan bidra. Det kan være i form av guider, case, seminar, samarbeid med andre eller annet. Arbeidsgruppen vil i første omgang se på tiltak for å få mer etnisk mangfold, men arbeidet vil ikke stoppe der, avslutter Manus.