Mediebarometeret: Nedgang i første kvartal

– Den totale reklameomsetningen som går via mediebyråer er redusert med 5,4 prosent sammenlignet med samme periode i fjor, sier Camilla Gåre, daglig leder i Mediebyråforeningen.

Harald og Camilla
Harald Eide-Fredriksen, forhandlingsdirektør i dentsu (med mediebyråene Carat, dentsu X og iProspect), og Camilla Gåre, daglig leder i Mediebyråforeningen, presenterer Mediebarometeret. (Foto: Julia Ngo)

– Vi ser en svakere inngang på året enn det vi hadde forventet, og hovedårsaken til dette er nok generell usikkerhet knyttet til den økonomiske situasjonen, forteller forhandlingsdirektør for dentsu, Harald Eide-Fredriksen om 1. kvartal 2024.

– Dette fører til tregere budsjettprosesser og generell forsiktighet blant annonsørene. Og så skal vi også huske på at påsken lå i andre kvartal i fjor, som nok har gitt et utslag for mars måned isolert sett i år, sier Eide-Fredriksen.

Nedgang for display og søk

Digitale medier går tilbake på 2,9 prosent, som er en reduksjon i medieomsetning på nærmere 28 millioner. Det er display som står for den største nedgangen med nærmere 26 millioner alene, men også søk har nedgang. Sosiale medier ligger omtrent på samme nivå som i fjor, og influencer marketing og video har en samlet oppgang på nærmere 4 millioner.

TV-omsetningen fortsetter tilbakegangen og har en tilbakegang på 8.8 prosent i 1. kvartal. Dette tilsvarer nærmere 71 millioner sammenlignet med samme periode 2023.

– Utfordringen for TV er at seingen på åpne reklamefinansierte kanaler går ned, og det er særlig de yngste seerne som forsvinner. Flere annonsører enn før revurderer derfor TV-budsjettene, og en del lekker nok til lyd og digitale kanaler. Det er også slik at dette dessverre ikke kan leses direkte ut av kategorien digital video, for det skjuler seg også mye videobruk under både display og sosiale medier, selv om dette er kortere formater og annet materiell. Når det er sagt så er TV på ingen måte dødt, og vi vil nok se en oppgang her utover i andre kvartal, sier Eide-Fredriksen.

Lydreklame fortsetter å øke

Lydreklame kan vise til en omsetningsøkning på nærmere 16 millioner fra samme periode i 2023. Det er en oppgang på 13,1 prosent. Radio har en oppgang 7 prosent og utgjør omtrent 8 millioner. Podkast viser til nærmest en dobling fra samme periode i fjor på 95,2 prosent, også denne mediekategorien har en økning på nærmere 8 millioner.

– Moro å se at lyd, som den eneste kanalen hittil i år, fortsetter sin oppgang. Digital utvikling har sørget for at de går motsatt vei av TV, og kan tilby økt potensiell ukentlig dekning i alle aldersgrupper. Og det til en overkommelig pris. En annen faktor som bidrar positivt her er trolig kort produksjonstid, noe som kommer godt med når godkjennelsen av budsjetter drøyer til kort tid før kampanjestart, sier Eide-Fredriksen.

Mediebarometer mars 2024

Klarer ikke å følge opp «all time high»-suksessen

Utendørsreklame har en nedgang i 1. kvartal på 3,8 prosent, og har en omsetningsnedgang på over 6,3 millioner kroner.

– Utendørs hadde et «all time high»-år i 2023 og har ikke helt klart å følge opp suksessen hittil i år. Det er gledelig å se at de er en av veldig få kanaler som øker i mars, men samlet sett er de altså litt tilbake etter årets tre første måneder. Etter at noen store kontrakter flyttet på seg fra nyttår er det mange annonsører som har måttet revurdere utendørsplanene sine i år, og ikke bare kopiere det de gjorde i fjor. Det gjenstår altså å se om utendørsselskapene klarer å øke omsetningen i denne prosessen, sier Eide-Fredriksen.

Også kino har en mer forsiktig start på året, med en nedgang på 7,6 prosent, som utgjør nærmere 3,5 millioner.

Printmedier og DM fortsetter den negative trenden og omsetningen via disse kanalene er redusert med i underkant over 41 millioner fra samme periode i fjor, hvor DM står for en nedgang på over 24 millioner (ned 20 prosent).

– Selv om nedgangen er noe større i første kvartal enn det vi hadde forventet, så er det nok ikke grunn til å tro at dette vil fortsette. Vi forventer noe bedre tall i andre kvartal, først litt forsiktig i april, men særlig i mai og juni. Men det kommer ikke til å forhindre at det blir en total nedgang på rundt 3-5prosent i første halvår totalt, og så blir det etter planen gradvis lysere tider fra høsten av, avslutter Eide-Fredriksen.