Naked kjøpt opp

Et australsk marketingkonsern legger i første omgang 180 millioner kroner på bordet for selskapet til blant andre Naked-topp Eddie D'Sa. Totalverdien er ventet å passere 500 millioner kroner.Naked-toppene i Oslo, Eddie D'Sa og Ørnulf Johnsen, som begge er partnere og aksjonærer i Naked-selskapet er fornøyd med den nye eieren.
– Dette er bra for oss. Forutsetningene som ligger til grunn for avtalen gjør at historien og kulturen vår ikke står i fare for å bli utvannet, og det legges ikke til rette for såkalte synergier av noen art mellom andre selskaper innenfor Photon Group. Dette er en nøkkelforutsetning for Nakeds forretningsmodell, om å gi objektive råd som er 100 prosent i våre kunders interesse, sier Eddie D'Sa.

– Ikke nytt hus Hvor mye D'Sa tjener på at Naked nå blir kjøpt opp vil han ikke si, men understreker at han ikke er noen stor aksjonær.
– Jeg kommer ikke til å kjøpe meg et nytt hus på Bygdøy eller Frogner i morgen. Det er også avhengig av hvordan selskapet utivkler seg i fremtiden, sier D'Sa.

D'Sa mener det er positivt at Photon i avtalen har forpliktet seg til å investere i Nakeds fremtidige vekst og vil fremskynde planene om å åpne kontorer i regioner som Kina, India og Brasil.
– Dette er store markeder hvor det er dyrt å etablere seg. Med Photon er det nå mulig, sier han.

D'Sa er også glad for at selskapet blir kjøpt av et uavhenging selskap som han beskriver som nærmes et holdingselskap som kjøper og viderefører eksisterende brand.
– De er ikke på nivå med de store kommunikasjonshusene WPP og Omnicom og det er bra. Det har vært en forutsetning for transaksjonen at Naked fortsetter som et uavhengig byrå, sier han.

Beholder kontrollen Kontrollen over Nakeds forretning og merkevare forblir hos dagens ledelse, noe som er nedtegnet som en forutsetning for oppkjøpet

Hva betyr dette oppkjøpet for Nakeds norske kunder?
– Dette blir «business as usual» og vi opprettholder Naked-kulturen. Men dette gir oss styrke til å investere i blant annet bedre måleverktøy, sier han.

I tillegg vil Naked se etter muligheter til å kjøpe selskaper innenfor relaterte tjenesteområder som aktivisering, evaluering og innholdstjenester. Den australske marketinggruppen vil tilfører kapital, samt systemer og støttefunksjoner.Naked har i dag kontorer i Norge, Danmark, England, Australia, USA, Japan, Frankrike og Nederland, og har kunder i til sammen mer enn 50 land. Kontoret i Oslo, som styrer Nakeds operasjoner i de nordiske landene og Sentral/Øst Europa, ledes av Eddie D'Sa og Ørnulf Johnsen som begge er partnere og aksjonærer i Naked Group.
– Bortsett fra det lar de oss være i fred. De fleste internasjonale nettverkene i kommunikasjonsbransjen har vist interesse for Naked, men vi har ikke ønsket å selge til disse siden dette ville satt prinsippene om nøytralitet og objektivitet, som Naked i sin tid ble etablert på, i fare. Vi vil fortsette å være «brilliant misfits» og stå for innovasjon og nytenkning innen faget, sier Eddie D'Sa.

Lønnsom i Norge Det Nordiske kontoret til Naked har siden starten for tre år siden arbeidet med blant andre Telenor, TINE, 1881, Widerø, Djuice, TV3, Playstation Dagbladet og Kaupthing Bank. I tillegg håndterer kontoret oppdrag innen strategisk kreativitet for Coca Cola i Sentraleuropa, og har utført prosjekter så langt vekk som Russland.

Selskapet har i dag ti ansatte og D'Sa regner med et overskudd på rundt millionen sist år.
– Virksomheten i Norge går veldig bra og vi ansetter fire nye personer i år, sier D'Sa.

Ørnulf Johnsen mener kjøpet på mange måter markerer en ny æra for Naked, med nye muligheter for å ta initiativer også ut over hva en organisk vekst på i snitt 100 prosent i året siden oppstarten har tillatt.
– Merket Naked har alltid vært sterkere enn den forretningen organisk vekst har evnet å levere, og nå vil vi kunne forfølge flere muligheter enn tidligere. Samtidig er som sagt den primære forutsetningen for hele avtalen at det skal være «business as usual», det er det som har tatt oss dit vi er i dag, og å fortsette å levere høykvalitets kreative kommunikasjonsråd vil være fundamentet for suksess i fremtiden også. Vi ser det heller som å gire om, og bli bedre enn noen sinne til å sette agendaen for å gjøre markedskommunikasjon mer effektivt, mer innovativt og mer etterrettelig, sier Ørnulf Johnsen

– En viktig avtale Sydney-baserte Photon Holding Group eier i dag mer enn 30 uavhengig drevede marketing- og kommunikasjonsselskaper som arbeider innenfor fagområder som merkevarestrategi, innovasjon, digital, sponsoring, pr, sisteleddskommunikasjon, direktereklame og events. Majoriteten av selskapene opererer i Australia og Asia. Kjøpet av Naked Communications styrker Photons stilling, spesielt i Europa og USA.

Avtalen ble kjent i Australia rett før midnatt i går. I en pressemelding skriver det australske selskapet Photon Group at dette er en stor avtale for Photon.
– Dette er en stor og viktig avtale for Photon og et enormt løft for vår forretning. Naked er uten tvil verdens ledende byrå innen tjenestevirksomhet for kommunikasjonsstrategi som bringer et helt nytt perspektiv på denne industrien noe som har lagt grunnlaget for selskapets bemerkelsesverdige vekst i en rekke forskjellige markeder og land, sier styreformann i Photon, Tim Hughes.

Artikkelen er også publisert hos Kampanje.