Påskemirakel: Åpen innsending til Gullkalven

Norges største studentkonkurranse innen kreativ kommunikasjon har nå åpnet for at også studenter med dårlig tid kan delta helt frem til mai, ved å gjeninnføre åpen innsending av tidligere arbeider. Alt er lov så lenge du tror arbeidet går inn under begrepet kreativ kommunikasjon eller en av de mange nye kategoriene.

93104 dd36d original

Etter et eksperiment med kun lukkede briefer i fjor, har leder Ida Matthiesen og nestleder Casper Evensen avgjort at åpne kategorier i tillegg til briefene er det beste i år.

– Vi har valgt å ha både kategorier og briefer i år, slik at studentene får mulighet til å sende inn tidligere laget skolearbeid som de er fornøyd med, i tillegg til at de som ønsker å ta i et ekstra tak for å vinne en brief med enda mer i potten også kan gjøre det, sier Ida.

Årets kategorier er:

Åpen klasse: Passer ikke bidraget ditt inn i noen av kategoriene på tross av at det er solid stykke god kreativ kommunikasjon? Send inn bidraget ditt her, så sorterer vi det eller tar det med i vurderingen av hovedprisen Årets Gullkalv. (Åpen klasse er ikke en egen pris, men en sorteringskategori.)

Kommers (Kampanje, SoMe, Stunt, Utendørs, Audio, DM, Reklamefilm)

Ikkekommers (Installasjon, Stunt/Event, Audio, Film, Tekst)

Design (Web/Interaktiv, Produktdesign, Skrift (Typografi), Redaksjonelt Design, Identitet, Pakningsdesign, Illustrasjon, Rom )

Uavhengig (Innovasjon – bidrag som tar i bruk teknologi på en relevant, kreativ og nyskapende måte innen alle kategorier, Håndverk – beste håndtverk/utførelse innen alle kategorier)

– I tillegg gir våre hovedpartnere Universal Music, Naug og Morgenstern ut egne briefer med store premier, fortsetter Ida.

Tror Gullkalven kan tidoble antall bidrag

Sollin Sæle, som er ny strategisk rådgiver i Gullkalven, tror konkurransen kan få inn ti ganger så mange bidrag som i fjor med nytt kategorisystem.

– Om alle team på skolen rekker å levere 5-10 bidrag istedenfor ett. Med det gjeninnførte åpne innsendingssystemet har jeg tro på at Gullkalven lett kan få inn ti ganger fler innsendinger enn i fjor.

– Et helt nytt kategorisystem og nytt fokus hvert år kan virke demotiverende på de mest engasjerte studentene som har jobbet målrettet mot konkurransen hele året. Det tar også lang tid for styret å utforme og er unødvendig. Jeg tror det kan hjelpe å lage en «Gullkalvenbibel» for fremtidige styrer sammen med årets styre, der vi fastsetter en visjon for hva Gullkalven skal være og hvem det skal være for de neste tre årene. Hvis ikke tror jeg studentene fort kan droppe Gullkalven for å heller fokusere på utenlandske konkurranser der de vet hvilke type jobber som vil bli premiert, sier Sollin.

– Å delta i Gullkalven er en super mulighet til å vise initiativ og engasjement, skille seg ut fra mengden og vise hva man er god for, avslutter Ida.

Her kan du se fjorårets vinnere