Aleris animasjonsfilm

Arbeid av Creuna

Creuna har produsert film, merkevareplattform, kanalstrategi og et kommunikasjonskonsept for alle flater Aleris kommuniserer på.

Aleris er det største private helseforetaket i Norge. De tilbyr en stor bredde av helsetjenester. Det offentlige er den største kunden, men privatpersoner og bedrifter blir viktigere på sikt. Aleris trenger å bygge kjennskap og tillit til at de leverer et bredt spekter med helsetjenester på et høyt kvalitetsnivå. Det var viktig å kommunisere på en ydmyk og troverdig måte for ikke å gå i konkurranse med det offentlige.

Kampanjen består av to typer aktiviteter; Informasjonsfilmer om ulike sykdommer som er gjort tilgjengelig på web og som er lette å finne for de mange som søker helseinformasjon samt animasjonsfilm som brukes som reklamefilm på TV samt film med tilhørende flash og annonser på nettet. Dette er en aktivitet som skal bygge kjennskap til og sympati for Aleris.

Målet var å gjøre Aleris mer kjent for bredden i sine helsetjenester. Vi utviklet et konsept som viser et livsløp med treffpunkter for Aleris sine tjenester. Vi tok dette ut gjennom en animasjon med figurer forenklet helt ned på informasjonsgrafikknivå. Ved å animere disse 2d-figurene i 3d fikk vi fram veldig konkrete emosjonelle trekk og humor. Det løftet fram essensen i hvert punkt i animasjonen og ga figurene en sterk personlighet.

Kommentarer

Ingen kommentarer ennå.