"Jeg skulle bare..."

Arbeid av TRY og Apt

Se presentasjonsvideo

Se presentasjonsvideo. (Evt les dette: Oppgaven var todelt: Å redusere feilparkeringer i Oslo sentrum og å øke forståelsen for Trafikkbetjentenes arbeid. (”De er ikke bare ute etter å gi folk bøter og tjene penger”). Kampanjen foregikk ute der trafikkantene er, på boards, trikker, busser, og lignende.)

Kommentarer

Ingen kommentarer ennå.