Fakultet for kunst, musikk, design

Arbeid av Uniform

Identiteten ble utviklet for Kunst- og designhøgskolen i Bergen og bygger på konseptet «spenningsfelt».

I utviklingsprosessen ble skolen sammenslått med Griegakademiet og innlemmet i Universitetet i Bergen under Fakultet for kunst, musikk og design. At fakultetet fikk beholde den visuelle identiteten, lå som en premiss i prosessen.

Konseptet «spenningsfelt» er fortolket igjennom at fagfeltene Kunst, Musikk og Design danner et iboende kaos i en pulserende og dynamisk logo. Logoens varierende intensitet, skapes i spillerommet definert av omliggende designelementer og flatens begrensning. Identiteten ekspanderer, pulserer og lever: fra tilbaketrukket, nær og trygg – til tydelig, uredd og kraftfull. Identiteten skal være en bærer av kaos og uttrykke uforutsigbarhet og friksjon.

«Vi skal være en toneangivende internasjonal arena for kunstnerisk forskning og utdanning. Ved å tørre å dyrke spenningsfeltet, ønsker vi å signalisere at vi er et reflekterende og uredd fakultet, med rom for nære møter – og takhøyde for kraftutbrudd. Et skjerpende fakultet, for samfunn, fag og mennesker.»

Kommentarer

Ingen kommentarer ennå.

Logg inn eller opprett en konto for å være med i diskusjonen.