Over 49.000 har signert sykepleierløftet

Kikkuts kampanje for Norsk sykepleierforbund har samlet inn underskrifter fra nordmenn som ønsker et sykepleierløft.

85107 1f3ee original
85108 8e409 original
85109 977ae original
85110 7c7ca original
85111 28c17 original
85112 e9a3b original
85113 7e7dc original