Aboveit designet en av Norges viktigste filmfestivaler

Peter Amundsen og Jørgen Nordlie fra Aboveit fikk oppdraget med å designe årets visuelle identitet og motion graphic for Kortfilmfestivalen i Grimstad.

Kortfilmfestivalen i Grimstad er en viktig filmfestival som fokuserer på kort- og dokumentarfilmer. Den har konkurranseprogrammer for norsk og internasjonal kortfilm, norsk dokumentar og musikkvideo. I tillegg tilbyr festivalen visninger av internasjonale dokumentarer, seminarer, workshops, konserter, båtturer og andre spennende filmarrangementer, en møteplass for både unge og etablerte filmskapere og filmmiljøet i Norge.

Utfordringen

Målet med å utforme identiteten for Kortfilmfestivalen var å skape en unik og engasjerende visuell appell som skulle speile festivalens verdier og formål. Kortfilmfestivalen har en historisk betydning som en radikal motkultur til den etablerte norske filmbransjen da den først ble etablert. Designkonseptet burde inkorporere denne historiske betydningen samtidig som det skal appellerere til moderne og kreative filmskapere. Designet må utstråle energi, nyskapning og en filmatisk atmosfære, samtidig som den må fremstå som profesjonell og tillitvekkende.

– Designet er gjenkjennelig, stødig og solid, samtidig som den tilfører noe helt nytt, er leken og spennende, sier daglig leder Anita Svingen i Kortfilmfestivalen.

KF23 web artikkel2x
KF23 web artikkel3x
KF23 web artikkel4x
KF23 web artikkel5x
KF23 web artikkel6x

Løsningen

Å skape den visuelle identiteten for Kortfilmfestivalen var en spennende utfordring da det handler om å fange filmens essens og kommunisere den gjennom design. Profilen måtte tiltrekke publikum samtidig som den skulle gjenspeile festivalens innhold og faglige integritet. Konseptet for den nye profilen var å sette bevegelse i sentrum for all visuell kommunikasjon. Ved bruk av animasjonsteknikker og interaktive elementer ble designet levende på ulike plattformer. Den animerte typografien og logoen skapte et distinkt visuelt språk som appellerte til filminteresserte og skilte Kortfilmfestivalen fra andre arrangementer.

Vignett

Den visuelle identiteten ble umiddelbart gjenkjennelig og assosiert med festivalen. Animasjonen tilførte dynamikk og energi, og typografien ble levende og engasjerende. Den animerte logoen og grafikken forsterket festivalens identitet og bidro til å formidle en moderne og innovativ karakter, og som både formidlet festivalens unike identitet og tiltrakk seg oppmerksomhet fra filminteresserte.

Involverte byråer

Aboveit
Aboveit
J

Jørgen Nordlie

Grafisk design, motion grafikk og animasjon