Alene i jula

Millioner av barn går inn i julehøytida på egen hånd.

Toppbilde

Fattigdom, ulikhet, klimaendringer og voldelige konflikter preger verden. Hardest rammet er nærmere 220 millioner barn som mangler eller står i fare for å miste omsorg.

Brødtekstbilde

SOS-barnebyer oppfordrer nordmenn til å bli med på en snuoperasjon for å sikre at disse barna får den trygge og stabile omsorgen de fortjener.

Se filmen her.

Andre involverte

K

Karl Georg Raastad

Ansvarlig hos SOS-barnebyer

M

Martin Moe Dyrdahl

Ansvarlig hos SOS-barnebyer