Anew lager kommunikasjon om fusjon

Når Hålogaland Kraft og Nordkraft nå fusjonerer, falt valget på Anew som kommunikasjonsbyrå for sammenslåingen.

Harstad

De to kraftselskapene fra henholdsvis Harstad og Narvik har mer enn 100 års historie bak seg før de nå slår seg sammen.

– Det er knyttet mange følelser til en fusjon som dette. Her snakker vi om to av de største selskapene i Harstad og Narvik. To byer som tradisjonelt har konkurrert på mange arenaer, men som de siste årene har vist en vilje og evne til å samarbeide om prosjekter som bidrar til vekst for hele regionen. Denne fusjonen er et godt eksempel på slik samarbeid, sier Øystein Ulvær, strategisk rådgiver og partner i Anew.

– Begge selskaper har over lang tid vært posisjonert på en sterk patriotisme til sine respektive lokalsamfunn, og bidratt med en solid slump sponsormidler og støtte til allmennyttige formål. Når de nå fusjonerer blir det viktig å skape trygghet om at denne støtten ikke svekkes, men derimot styrkes som følge av økt konkurransekraft i markedet, sier han.

– Konseptet «For ei lys fremtid i nord» handler om å skape nettopp den tryggheten, og samtidig vise at man sammen er enda bedre rustet til å møte fremtidens energibehov, og bidra til å bygge bærekraftige lokalsamfunn. Denne historien ønsket vi å fortelle gjennom de som til enhver tid jobber for å sikre at alt bare fungerer, utdyper Ulvær.

Se filmen her. Artikkelen fortsetter under.

Slo ut fem andre byråer i pitchen

Vigdis Bogholm, kommunikasjonsansvarlig i Nordkraft er svært fornøyd med resultatet, og ikke minst med at dette kunne løses ved hjelp av lokale krefter. Anew er nemlig lokalisert i Harstad, og med seg på laget hadde de filmproduksjonsselskapet Josu Media fra Narvik.

– Vi er heldige som har muligheten til å be om tilbud fra seks kvalifiserte byråer i vår region. Den lokale forankringen er helt essensiell for oss. Det var aldri aktuelt å søke samarbeid med et byrå sørfra, sier Vigdis Bogholm.

– Vi falt veldig for den ideen Anew presenterte for oss. De forstod raskt oppgaven, og viser at de er et byrå med strategisk kompetanse og kreativ kraft. Det er viktig for oss, sier hun.