ANTI og FFO finner feil i virkeligheten

Funksjonshemmedes fellesorganisasjon (FFO) vil gjøre nordmenn oppmerksomme på feil i virkeligheten, som du har rett til å klage på.

R1 01157 0016

Universell utforming er ikke et ønske, men en rett ifølge norsk og internasjonal lov, og helt avgjørende for at mennesker med funksjonsnedsettelser skal kunne leve livene sine på en god måte. Likevel er det fremdeles trapper som mangler rullestolramper, ledelinjer for blinde og svaksynte som går rett i en vegg, eller brannvarslere som kun er tilpasset de som har hørsel. Derfor vil funksjonshemmedes fellesorganisasjon (FFO) gjøre nordmenn oppmerksomme på feil i virkeligheten, som du har rett til å klage på.

– Som alle andre ønsker mennesker med funksjonsnedsettelser bare å leve livene sine så bra som mulig. Men realiteten er at mange får daglige påminnelser om at de lever i et samfunn som ikke er tilpasset dem. Med denne kampanjen ønsker vi å minne folk på at det er greit å klage når noe er feil, og samtidig gjøre folk bevisst på at universell utforming er en rett, forteller Kine Konstanse Larsen, Kommunikasjonsansvarlig FFO.

Sammen med ANTI har de laget et reklamekonsept som tar utgangspunkt i den mest kjente digitale feilkoden; 404 Not Found. Gjennom spesialdesignede fysiske klistremerker, skal funksjonshemmede og befolkningen generelt få et verktøy til å melde fra i det man møter på manglende universell utforming.

R1 01157 0024
R1 01157 0009 Edit
Rødcap5 15
R1 01157 0016
R1 01157 0022
R1 01157 0031
R1 01157 0034
R1 01157 0035
R1 01157 0036

– I innsiktsfasen ble vi bevisst på at klagenemda som i utgangspunktet skal være til for å behandle saker knyttet til Universell utforming, kun hadde mottatt 9 klager i 2023 Responstiden var i snitt på 6,7 måneder(!) Når vi vet at dette er et stort samfunnsproblem, så sier det seg selv at dette ikke er representativt for tingenes tilstand. Så hvorfor ikke gi folk en anledning til å klage umiddelbart etter at feilen er oppdaget?, spør Øistein Engelsen Fjæra, Rådgiver ANTI.

Skal man jobbe godt med universell utforming bør videoinnhold både synstolkes og tekstes. Fremfor å la dette være en konsekvens ved ferdigstilling har ANTI sett det som en kreativ mulighet i stedet for en begrensing.

– Vi ville gjøre det interessant for både de som kan se reklamen, og de som først og fremst bare kan høre den, derfor valgte vi å å utfordre den klassiske måten å synstolke video på, og heller gi voicen litt personlighet. Det har vært en litt annerledes måte å tenke på, og helt ærlig, noe vi sjeldent har reflektert så mye over før, da det ikke går utover oss selv. Så når vi begynt å dukke ned i purra, ble det veldig tydelig at vi måtte gjøre det enklere for folk å si ifra at UU ikke bare er en «nice to have» greie, men en nødvendighet. Da blir det heller en feil når det mangler, og slik ble ideen om feilkoder i virkeligheten til, forteller Nina Bugge og Gerd Marie Stangeland, kreativt team i ANTI.

Involverte byråer

91126 20304 original
ANTI
J

Julie Henriette Stenberg

Prosjektleder

A

Andris S. Visdal

Filmfotograf

K

Kent Kampesveen

Klipp og etterarbeid

C

Cecilie Ramona Kåss Furuseth

Voice