Bank søker kjente blant byfolk

Hyper fikk utfordringen med å gjøre Landkreditt bank mer synlig og relevant også blant byfolk.

57817 3b230 original