Fra Albertine til Årets Julegave

DNB hyller de virkelige heltene der ute.

Da Aksel Lund Svindal la opp i tidligere i år, laget DNB en film for å hylle hans karriere fra A til Å. Nå har de gjenskapt filmen, men denne gangen er det ikke Aksel som står i sentrum. Hvert år deler nemlig DNB ut en julegave til et veldedig formål, og i år går pengene til Barnekreftforeningen.

– Vi ønsket å løfte frem Barnekreftforeningen i år, og bidra til at de kan få flere midler til den livsviktige jobben de gjør. Det er et stort nettverk av helter som kjemper mot barnekreft; fra forskere, leger og sykepleiere til barna selv og deres familier – og de ville vi hylle denne jula, sier konseptansvarlig Mette Olsen.

Den nye filmen tar for seg hvordan det er å bli rammet barnekreft, og heltene som er der for å kjempe sammen. Fra A til Å får vi innblikk i alt fra de tøffeste motbakkene til de små lyspunktene som er å finne.

– Da vi laget «Fra Aksel til Åre» valgte vi ord som beskrev Norges aller største idrettshelt. Det vi så da vi jobbet på denne kampanjen, var at det samme formatet og de samme ordene står like sterkt, om ikke sterkere, satt opp mot den enorme kampen disse små og store heltene gjennomgår. Det er fantastisk å se både styrken som finnes i historiene og støtten vi har fått fra alle kanter til å lage filmen. For oss har det vært et veldig takknemlig prosjekt å få lov å gjøre for både DNB og Barnekreftforeningen, sier kreatørene Eirik Sørensenog Caroline Riis i TRY.