Designerklær med mål og mening

Alle klær har mål, men få har mening. DES er en av de få, og visjonen viser seg i klesmerkets visuelle identitet, skapt av Bleed.

Klær er mye forskjellig for mange. For noen er klær bare noe som holder deg varm og ikke minst ute av fengsel, for andre er klær et middel for å uttrykke identitet. For det Oslo-baserte designerklesmerket, DES Clothing, er klær noe mer – noe med styrken til å samle hele kulturer og folkeslag, og som kan bygge bro mellom fortid og nåtid.

2 DES

– DES er et portrett av våre foreldres reiser, og deres barns stier. Det er historier om fusjoner, hybrider og de tilpasningsdyktighet. Det er et portrett på mitt liv, som en etterkommer av barna til arbeidsinnvandreren fra Pakistan og India. Det er en historie jeg forsøker å fortelle om neste generasjon, som er litt av begge kulturer. Både øst og vest, forklarer Aon Raza Naqvi, mannen bak klesmerket og visjonen det bærer med seg.

Bryter ned grenser


Des betyr «land» på hindi og urdu, og ble først brukt over 2000 år siden i en avhandling om utøvende kunst. Kunst som skapte et kulturelt forhold mellom stammene og kulturene på det indiske subkontinentet, til tross for mangfoldet og forskjellene fra region til region. Et ord som ble en betegnelse for folkekulturen og en felles identitet. Et konsept som nesten døde ut i etterspillet av kolonimakter, borgerkrig og nye landegrenser. Men som ble gjenopplivet med arbeidsinnvandrerne som kom til Europa, siden Vesten fortsatt refererte til produkter, kultur og mat fra indiske subkontinentet som «fra des» eller «desi».

Gjennom klesmerket og dets visjon ønsker Naqvi å bygge en relasjon og skape positive assosiasjoner og referanser til Sør-asiatisk kultur. Det er en ambisiøs visjon og kanskje mye å forlange av et plagg, men heldigvis trenger ikke klærne bære alt ansvaret, for med seg på laget har DES Bleed, som har gitt klesmerket en visuell identitet som underbygger visjonen.


– Å samarbeide med Bleed har vært givende og inspirerende. For jeg møtte mennesker som så visjonen, bygde på den, stilte opp, lyttet, og var utrolig generøse. Bleed og Jana har spilt en uvurderlig rolle og gitt klesmerket mitt en identitet som forteller historien allerede i logoen. Det ligger en like stor visjon bak det grafiske, som i selve produktene, sier Aon.

3 DES
5 DES
6 DES
7 DES
8 DES

Vest møter øst

Identiteten leker med blandinger av ulike språk og kulturer som sammen skaper nye helhetlige uttrykk. Historier og poesi spiller også en stor rolle i identiteten, og er hyppig brukt for å formidle universelle sannheter og ikke minst for å putte klærne i kontekst.

Det var den forenende naturen til merkevaren og tanken om vest møter øst som ble ledestjernen i arbeidet med identiteten, forteller partner og senior designer i Bleed, Jana Papiernikova, som står bak den visuelle merkevaren og art direction. Om prosessen sier hun:


– Des er et klesprosjekt med en tydelig og stor visjon, der klær blir brukt som et bindeledd mellom kulturer. Dette ga oss et gøy og interessant kreativt utgangspunkt for identiteten. Hvert plagg har jo en viktig og fin historie i og for seg selv, og vi er bare glade vi fikk lov til å være med å fortelle.

11 DES
12 DES

Involverte byråer

Involverte

E

Emma Šukalić

Foto