Det du ser – blir også ditt ansvar!

En filmkampanje for Rådet for Psykisk Helse.

Psykisk

Akkurat i dag har verden ekstra fokus på vår psykiske helse. Gjennom en filmkampanje, utviklet for Rådet for Psykisk Helse, ønsket vi å løfte frem det ansvar vi har som voksne, og som medmennesker.

Kampanjen består av seks ulike filmer, som dramatiserer seks ulike temaer og psykiske utfordringer, mange unge sliter med i dag. Selvskading, vold i hjemmet, spiseforstyrrelser, utenforskap, barnefattigdom og seksualisert adferd er alle temaer som dessverre trenger økt fokus slik at vi må løfte blikket, se, forstå og hjelpe.

– Small Film kom tidlig inn i prosessen og utviklet et konsept og manus som traff godt på hvordan vi ønsker å formidle og kommunisere vårt budskap, forteller spesialrådgiver Charlotte Lundgren i Rådet for Psykisk Helse.

– En ting er å se, en annen er å agere. Og hvordan? Derfor er det så viktig med økt kunnskap, sier regissør Tor Einstabland.

Involverte byråer

Small Film
T

Tor Einstabland

Regi og manus

Involverte

C

Charlotte Lundgren

Kundekontakt