DM Skaarlia

1. Bakgrunn og målsetning for oppdraget Skaarlia Amfi er et stort boligfelt i Sandnes kommune som bygges ut av boligleverandøren Kruse Bolig

1578 86d10 original
3146 a041c original
4082 4a19d original

1. Bakgrunn og målsetning for oppdraget

Skaarlia Amfi er et stort boligfelt i Sandnes kommune som bygges ut av boligleverandøren Kruse Bolig. Størrelsen til tross: Mange potensielle kjøpere kjenner ikke beliggenheten til feltet. DM-en ble sendt ut i forbindelse med den årlige Boligmessen i Stavanger.

Målsetning:
1) Sette Skaarlia Amfi på kartet. Vise boligutvalget og tydeliggjøre nærområdets mange kvaliteter.
2) Få potensielle boligkjøpere til å besøke standen under Boligmessen.


2. Konsept/idé til grunn for arbeidet

Hva illustrerer vel beliggenheten bedre enn et kart? Og det er nettopp dette som havnet i postkassene til alle interessenter.
Kartet understreker ikke bare den umiddelbare nærheten til naturen – og hvor du kan bo ¬– men skal også oppmuntre folk til å utforske området på egenhånd.

Kartet er grafisk bearbeidet i henhold til originalen. Kartsymbolene er egenproduserte, og viser spekteret av det som finnes i nærområdet.

Involverte byråer

Apriil profilbilde 1

Apriil procontra