Et fruktbart miljø av kunnskap, muligheter og tillit

Oslo Science City ble etablert i 2019 som landets første innovasjonsdistrikt. Da merkevare og visuell identitet skulle utformes var det viktig å uttrykke særpreg og samtidig vise hva et innovasjonsdistrikt skal være – et sted der fagmiljøer og næringsaktører sammen skaper nye løsninger og ny vekst.

OSC poster2
OSC poster3
OSC poster1

Oslo Science City ligger sentralt i Oslo og strekker seg fra Rikshospitalet i nord til Majorstua i sør. Innenfor dette området ligger noen av landets ledende forskningsmiljøer og akademiske institusjoner. De fleste av disse inngår i Oslo Science City. Det som mangler ved etableringen er et sterkere innslag av næringsvirksomhet. En viktig oppgave for merkevaren og den visuelle identiteten er derfor å skape appell, vise fram mulighetene og tiltrekke seg nye deltakere til innovasjonsdistriktet – både fra inn- og utland.

Osc lanyard mug
Realistic business cards mockup 4 2
Osc uteomrade
Osc uteomrade

Åren – et konkret symbol

Gjennom området der Oslo Science City ligger, renner Gaustadbekken. Den er utgangspunktet for «Åren» – et grafisk element som også inngår i logoen. Den viser helt konkret til det geografiske stedet, og har samtidig en sterk symbolikk: en åre som binder kunnskapsmiljøer sammen og skaper møtepunkter rundt en felles ambisjon. Åren egner seg også til å merke uteområdene i Oslo Science City, for eksempel ved å legge budskap ned i gangveier eller lage en benk formet som åren.

OSC outdoor

Komplett leveranse

I tillegg til logo og grafisk element består identiteten av typografi, fargepalett, system for partnereksponering og bildestil. Det ble utviklet maler for å ta i bruk det grafiske elementet i kommunikasjonen – i tillegg til postale maler og en enkel nettside.

Strategisk forankret

Oslo Science City sin visjon er å være en pulserende bydel hvor mennesker møtes for å løse fremtidens utfordringer og utforske det vi enda ikke vet. Den inngår i innovasjonsdistriktets strategi, som Creuna bidro til å spisse og artikulere. Denne lå i sin tur til grunn for merkevareplattformen og et sett strategiske grep for merkevaren. Gjennomtenkte grep sikrer en rød tråd fra strategi og merkevareplattform til den visuelle identiteten og til hvert uttak.

Bred involvering under merkevarearbeidet


Et innovasjonsdistrikt som Oslo Science City er i sin natur et samarbeidsprosjekt. Derfor var det ekstra viktig at alle medlemsorganisasjonene fikk bidra under arbeidet med merkevaren. Det ble avholdt jevne arbeidsmøter med høy grad av involvering, fra mindre avsjekker til styreseminarer og større arbeidsmøter med over 50 deltakere fra medlemsorganisasjonene. For hver iterasjon har vi tatt hensyn til innspill og justert forslagene. Resultatet er en løsning som er solid forankret underveis.

Se Creunas egen presentasjon av arbeidet her.

Involverte byråer

22549 c3ce3 original
Creuna
S

Stein Øvre

Lead designer

N

Nina O'Gorman

Senior merkevarestrateg

H

Henrik Bakke

Senior tekstforfatter

B

Birgitte Angelil

Strategisk Lead

B

Bettina Therese Rognås Ellefsen

Kunde- og prosjektleder

J

Janne Stensnes

Prosjektstøtte

J

Janecke Løyning

Bistand på postale maler

H

Heidi Bakken

Bidragsyter på design