Fra bacheloroppgave til TV 2

i fjor leverte AD-teamet Benedicte Killi og Kine Lillerud bacheloroppgave ved Westerdals Oslo ACT. Nå er den blitt reklamefilm som ble vist på TV 2 i påsken.

72448 b7c1b original

– Da vi skulle jobbe med bacheloroppgaven vår, ønsket vi å fokusere på et tema som var lite belyst fra før, sier Benedicte Killi og Kine Lillerud.

Menn som blir utsatt for psykisk og/eller fysisk vold fra kvinnelig partner er et svært tabulagt tema. Et tema som er med på å understreke at likestillingskampen ikke bare er en kvinnekamp.

I researchperioden tok teamet kontakt med Reform – Ressurssenter for menn, for hjelp med research. Dette er en politisk uavhengig stiftelse som har som målsetning å øke oppmerksomheten om menns utfordringer og behov.

– Etter at bacheloroppgaven var levert på skolen, sendte vi den som avtalt til Reform. De responderte svært så positivt og hadde lyst til å ferdigstille et av kampanjeelementene, forteller Killi og Lillerud.

Filmen ble i første omgang vist på TV 2 under reklamefrie dager nå i påsken, men vil også bli vist på andre kanaler etter hvert.

– Vi ønsker rette en stor takk til The Film Agency Oslo som påtok seg oppdraget med å produsere filmen innenfor et svært begrenset budsjett. Også en relativt stor takk til vårt eget reklamebyrå som har bidratt med pro bono prosjektledelse og entusiasme for prosjektet, avslutter Benedicte og Kine som i dag er å finne som kreativt team hos Alle Gutta Reklamebyrå.